Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tut­ki­mus: Lähes puolet suo­ma­lai­sis­ta on val­mii­ta vä­hen­tä­mään liik­ku­mis­taan polt­to­ai­nei­den hin­to­jen takia

Suomalaisista 47 prosenttia vähentää todennäköisesti liikkumistaan, jos polttoaineiden hinnat nousevat huomattavasti. Sen sijaan 35 prosenttia ei aio hintojen noususta huolimatta vähentää liikkumistaan.

Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn tutkimuksesta.

Joka kolmas suomalainen sanoo alkavansa käyttää enemmän julkista liikennettä nousevien polttoaineiden hintojen seurauksena. 44 prosenttia suomalaisista ei aio muuttaa liikkumisratkaisujaan polttoaineiden hintojen nousun seurauksena, vaan karsii muista menoista.

– Suhtautuminen polttoaineiden hintoihin jakaa suomalaisia asuinpaikan ja puoluekannatuksen mukaan. Mitä pienempi paikkakunta, sen suurempana ongelmana polttoaineiden hinnat nähdään. Vastaukset tukevat näkemystä, että Suomen poliittinen kartta saattaa olla entistä vahvemmin polarisoitumassa asuinpaikan koon mukaan, kertoo EVAn ekonomisti Sanna Kurronen tiedotteessa.

Alle 30 000 asukkaan paikkakunnilla yli 70 prosenttia vastaajista katsoo korkeat polttoaineiden hinnat vapautta rajoittavina. Yli 80 000 asukkaan paikkakunnilla näin ajattelee puolet.

Suomalaisista 32 prosenttia aikoo äänestää poliitikkoja, jotka lupaavat laskea polttoaineiden hintaa. Perussuomalaisten äänestäjistä näin katsoo jopa 75 prosenttia.

Tulokset perustuvat 2 074 henkilön antamiin vastauksiin.  Tutkimuksen tiedonkeruu on tehty Ukrainan sodan toisen ja kolmannen viikon aikana, 4.–15. maaliskuuta.