Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Tuore tut­ki­mus: Avo­hak­kuut ja met­sä­oji­tuk­set hei­ken­tä­vät pu­ro­luon­non mo­ni­muo­toi­suut­ta

-
Kuva: Arttu Laitala

Avohakkuut ja metsäojitukset heikentävät puroluonnon monimuotoisuutta. Asia käy ilmi uudesta Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) yhteistutkimuksesta.

Tutkimuksessa paljastui, että metsätalouden toimenpiteet vähentävät virtavesieliöiden monimuotoisuutta ja runsautta. Vaikutukset osuivat esimerkiksi koski- ja päiväkorentoihin.

Tutkimuksen mukaan voimakkaimmat vaikutukset havaittiin niissä pienissä latvapuroissa, joiden valuma-alueilla tehtiin sekä ojituksia että hakkuita.

– Avohakkuu ja kunnostusojitus vallalla olevina metsänkäsittelytoimenpiteinä heikentävät vesiluonnon monimuotoisuutta eivätkä siten edistä metsien ekologisesti kestävää käyttöä, Oulun yliopiston tiedotteessa todetaan.

Jo aiemmin tutkimuksissa on todettu metsätalouden toimenpiteiden vaikuttavan haitallisesti vesistöjen ravinne- ja kiintoainepitoisuuksiin sekä maaekosysteemien kasvihuonekaasupäästöihin. Nyt tehty tutkimus on Oulun yliopiston mukaan ensimmäinen, joka osoittaa hakkuiden voimistavan ojitusten haitallisia vaikutuksia vesiluonnon monimuotoisuuteen.

Freshabit LIFE IP:n , Suomen Akatemian ja NordForskin (BIOWATER-huippuyksikkö) rahoittama tutkimus julkaistaan toukokuun aikana Journal of Applied Ecology -lehdessä.