Tol­pan­vaa­ran tuu­li­voi­ma­han­ke etenee – to­teu­tues­saan Pu­das­jär­vel­le tie­dos­sa puolen mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lot

Kittilän ja Sodankylän maastossa, Kuolavaara-Keulakkopään hupulla pyörii 17 kappaletta 3 megawatin tuulimyllyä, jotka Metsähallitus on organisoinut yhteistyössä Fortumin kanssa.
Kittilän ja Sodankylän maastossa, Kuolavaara-Keulakkopään hupulla pyörii 17 kappaletta 3 megawatin tuulimyllyä, jotka Metsähallitus on organisoinut yhteistyössä Fortumin kanssa.
Kuva: Hannu Vallas

Metsähallituksen tuulivoimahankkeen toteutuminen Pudasjärven Siivikon Tolpanvaaran–Iso-Teerivaaran alueella on enää viimeistä niittiä vailla Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jonka ratkaisua odotetaan ensi vuoden alkupuolella.

Korkeimman oikeuden esittelijäneuvos Petri Hellsténin mukaan käsittelyssä on parhaillaan joukon yksityishenkilöitä tekemä valituslupa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hylkäämästä valituksesta koskien Pudasjärven kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2017 tekemään päätöstä Tolpanvaaran tuulivoimapuiston osayleiskaavasta.

Valituksen aiheena olivat jääviyskysymykset ja perusteluna se, että päätöstä edeltäneissä kaupunginhallituksen kokouksissa itsensä esteellisiksi ilmoittaneet kaksi valtuutettua eivät olisi poistuneet paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Asian esittelijä Hellstén ei ryhdy ennakoimaan Korkeimman oikeuden päätöstä, mutta toteaa, että KHO antaa valitusluvan tai sitten ei. Jälkimmäisessä tapauksessa hovioikeuden päätös jää voimaan ja tuulimyllyjä voidaan alkaa Tolpanvaaraan rakentaa.

Metsähallituksen Kiinteistökehityksen tuulivoimapäällikkö Pertti Tapio on hankkeen etenemisen suhteen toiveikas ja kertoo, että Tolpanvaaran rakentaminen aloitetaan heti, kun lupa annetaan.

– Kaikki on valmiina hankkeen rakentamista ja rahoitusta myöten.

Metsähallitus ja Viron valtion omistama energiayhtiö Enefit Green allekirjoittivat jo kesäkuussa 2018 sopimuksen tuulivoimapuistoalueen vuokrauksesta, eivätkä suunnitelmat ole siitäänsä muuttuneet.

Yhtiö on varautunut investoimaan Tolpanvaaraan noin 100-150 miljoonaa euroa. Tuotantokapasiteetti tulee olemaan ennakkoarvioiden mukaan 100 megawattia. Alueelle on suunniteltu sijoittuvan yhteensä 22 tuulivoimalaa.

Tolpanvaaraan suunniteltu tuulivoimapuistohanke on mittava sekin. Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Tapion mukaan noin puolet Kajaanin, Pyhännän ja Vieremän välimaastossa sijaitsevan Piiparinmäen koosta

– Yhdestä tuulivoimalasta Pyhännän kunnalle maksettava kiinteistövero on noin 30 000 euroa vuodessa, joten Pudasjärven alueelle rakennettavan tuulipuiston verotuotto samanlaisilla tuulimyllyillä olisi vuosittain noin 660 000 euroa.