Tilaajille

Tai­val­kos­ki tar­vit­see kii­rees­ti va­ra­ve­den­ot­ta­mon Jul­ma­har­juun, kunta hakee alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta lupaa – "Meillä on neu­vot­te­lut me­neil­lään alueen os­ta­mi­ses­ta"

Taivalkosken keskustaajaman verkoston ainoa vedenottamo sijaitsee Taivalvaaralla. Kuva on keväältä 2020.
Taivalkosken keskustaajaman verkoston ainoa vedenottamo sijaitsee Taivalvaaralla. Kuva on keväältä 2020.
Kuva: Risto Pikkupeura

Taivalkosken Julmaharjun pohjavesivaroja halutaan alkaa hyödyntää keskustaajamassa. Kunnalla on tarve rakentaa Julmaharjun alueelle varavedenottamo varmistamaan taajaman vedensaanti kaikissa oloissa.

Kunta on tehnyt veden ottamisesta ja vedenottamon rakentamisesta vesilain mukaisen hakemuksen, joka on nyt aluehallintoviraston käsittelyssä. Julmaharjun alue sijaitsee taajamasta pari kilometriä itään.