Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Tilaajille

Tai­val­kos­ki mukana Iijoen Ojasta al­lik­koon -hank­kees­sa

Taivalkoski

Taivalkosken kunnanhallitus päätti hyväksyä rahoitussopimuksen kunnan osallistumisesta Iijoen valuma-alueen vesiensuojeluhankkeeseen tänä ja ensi vuonna 6 000 eurolla. Rahoitukseen osallistuu myös kolme muuta kuntaa, Pudasjärvi, Ii ja Oulu.

Kyseisessä ”Ojasta allikkoon – Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen johtamalla ojitusvesiä kuivuneille soille” -hankkeessa kehitetään toimintamallia metsätalouden vesiensuojeluun hyödyntämällä heikkotuottoisia ja kuivuneita soita sekä käytöstä poistuvia turvetuotantoalueita.