Tilaajille

Tai­val­kos­ken Lou­kus­ky­läs­tä 13,5 ne­liä­ki­lo­met­riä val­lat­tu mal­min­et­sin­tään – et­sin­näs­sä ku­pa­ria, nik­ke­liä, ko­bolt­tia, pal­la­diu­mia, pla­ti­naa ja kultaa

Intialaisen kaivosyhtiön tytäryhtiö Zawar Resources Finlandin uusin varausalue sijoittuu Mustavaaran entisen kaivosalueen läheisyyteen, sen eteläpuolelle.
Intialaisen kaivosyhtiön tytäryhtiö Zawar Resources Finlandin uusin varausalue sijoittuu Mustavaaran entisen kaivosalueen läheisyyteen, sen eteläpuolelle.
Kuva: Maanmittauslaitos

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt intialaisomisteisen Oy Zawar Resources Finland Ltd:n varausilmoituksen Taivalkosken Loukuskylään.

Varausalue on 13,5 neliökilometriä ja sijaitsee Loukusanjärven pohjoispuolella, pääosin Pärjänjokivarressa rajoittuen pohjoisessa entisen Mustavaaran kaivoksen läheisyydestä tehtyihin varaus- ja malminetsintäalueisiin. Yhtiöllä on aiempi, vajaan 2000 hehtaarin varaus malminetsintään nyt varatun alueen pohjoispuolella.