VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Tilaajille

Tai­val­kos­ken kunta on val­mis­tel­lut ko­ro­na­pas­si­pää­tös­tä– "Kunnan on syytä linjata ko­ronapas­sin käyt­töön­otos­ta omissa toi­min­nois­saan muun muassa kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­toi­min­to­jen osalta"

Koronapassi voi olla joko paperille tulostettu (kuvassa) tai digitaalinen, niin että se näytetään esimerkiksi matkapuhelimesta.
Koronapassi voi olla joko paperille tulostettu (kuvassa) tai digitaalinen, niin että se näytetään esimerkiksi matkapuhelimesta.
Kuva: Henripekka Kallio

Taivalkosken kunnanhallituksen esityslistalla maanantaina 29. marraskuuta on päätös siitä, ottaako kunta koronapassin käyttöön. Koronatilanteen mahdollisesti pahentuessa ja rajoitusten tiukentuessa kunnan on syytä linjata koronapassin käyttöönotosta omissa toiminnoissaan muun muassa kulttuuri- ja liikuntatoimintojen osalta, esityslistalla lukee.

Kunnanjohtaja Kaisu Lehtinen-Nevalaisen tekemä päätösehdotus torstaina julkaistun esityslistan pykälässä on, että kunnanhallitus päättää: