Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Tai­de­penk­ke­jä vir­kis­tys­alueil­le – en­sim­mäi­set penkit Työ­kes­kuk­sel­le: "tai­de­pen­keis­sä voi nähdä osal­lis­tu­jien aja­tuk­sia Pu­das­jär­ves­tä ja pu­das­jär­ve­läi­syy­des­tä"

Pudasjärvi

Pudasjärvellä on vuoden 2021 aikana on aloitettu osana Pudasjärven kaupungin Leppoisasti liikkeelle -hanketta Kurenalan keskeisten lähivirkistysalueiden kehitystyö, jonka osana kohteiden saavutettavuutta, yleistä käytettävyyttä ja turvallisuutta parannetaan.

Osana tätä laajempaa kehitystyötä puistoalueille on hankittu uusia penkkejä, joista Oulunkaaren kuntayhtymän ja Iin kunnan yhteisen Lähde! Taiteesta osallisuutta –hankkeen puitteissa ollaan luotu taidepenkkejä.