Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton kävijät li­sään­ty­neet, tuo­ren­tu­neet ja nuo­ren­tu­neet – ko­ko­nais­vai­ku­tus ta­lou­teen oli lähes 7 mil­joo­naa viime mit­tauk­ses­sa

Pudasjärvi

d

Syötteen kansallispuiston kävijämäärät lähtivät kovaan nousuun vuonna 2017 ja kasvutrendin uskotaan jatkuvan.
Syötteen kansallispuiston kävijämäärät lähtivät kovaan nousuun vuonna 2017 ja kasvutrendin uskotaan jatkuvan.
Kuva: Markus Paso

Syötteen kansallispuiston kävijämäärät ovat yli nelinkertaistuneet 20 vuodessa. Samalla kävijäkunta on nuorentunut ja harrastettavien aktiviteettien määrä on lisääntynyt. Rahaa turismi tuo alueelle entistä enemmän. Nämä selviävät alueen kävijätutkimuksista, joita on tehty vuosilta 2000-2020.