LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Suo­valk­kua, pu­na­käm­mek­kää ja mo­ni­puo­li­nen lin­tu­la­jis­to – Yli-Siu­ruan Puo­li­vä­lin­suos­ta suo­je­lu­alue

Ympäristöministeriö on osoittanut määrärahoja suojeluun varattavien suoalueiden hankkimiseen.
Ympäristöministeriö on osoittanut määrärahoja suojeluun varattavien suoalueiden hankkimiseen.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Turveruukki allekirjoittivat viikko sitten maakaupan noin 142 hehtaarin suuruisista maa-alueista. Kaupassa valtion omistukseen siirtyi kaksi kiinteistöä Pudasjärven Puolivälinsuolta.

Yli-Siurualla oleva Puolivälinsuo on Pohjois-Pohjanmaan ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa varattu suojelutarkoituksiin. Turveruukilla oli siellä vireillä turvetuotantohanke, jonka se perui tänä syksynä.

Puolivälinsuon kasvillisuus muodostuu pääosin nevoista ja nevarämeistä. Suon reunaosissa on kangasmetsää ja rämettä. Myös korpea esiintyy pienialaisena.

Suo on lähes kokonaan ojittamaton. Alueella esiintyy muun mujassa suovalkkua ja punakämmekkää sekä edustava monipuolinen lintulajisto.

Turveruukin pääliiketoiminta on turpeen hyödyntäminen kaikissa muodoissaan. Soiden suojelu on osa Suomen suostrategian mukaista soiden moninaiskäyttöä.

Turveruukki on sitoutunut omalta osaltaan Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan soiden suojelun toteuttamiseen. Puolivälinsuo on hyvä esimerkki suojelun ja soiden hyödyntämisen yhteistyöstä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa suojeluun varattujen suoalueiden toteuttamisen. Ympäristöministeriö on osoittanut tarkoitukseen määrärahoja.