Syöte: Luon­to­kes­kus uusille vuo­si­kym­me­nil­le uudella näyt­te­lyl­le – "Rak­kau­des­ta luon­toon" muis­tut­taa mitä luonto on meille tehnyt: pitänyt meidät hen­gis­sä!

Umpihankihiihto: Laduton kaira odottaa suk­si­joi­ta – Miltä um­pi­han­ki­hiih­don ki­sa-ase­tel­mat vai­kut­ta­vat?

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Suomen luon­non­mu­kai­sin kas­vu­kau­pun­ki pää­mää­rä­nä – nämä ovat Pu­das­jär­ven uuden kun­ta­stra­te­gian kovat ta­voit­teet

Kuntastrategiaa esitteli sen laatimista vetänyt Taina Torvela mainos- ja viestintätoimisto Ajatuksesta.
Kuntastrategiaa esitteli sen laatimista vetänyt Taina Torvela mainos- ja viestintätoimisto Ajatuksesta.
Kuva: Toivo Kiminki

Pudasjärven uusi kaupunkistrategia alkaa olla viimeistelyvaiheessa. Sen laadinnassa luottamushenkilöistä ja virkaportaasta työryhmää konsultoinut rovaniemeläisen mainos- ja viestintätoimisto Ajatuksen Taina Torvela kertoi olleensa samoilla töin aikaisemminkin.

Strategia on oikeiden asioiden päättämistä ja valintoja oikeassa järjestyksessä, Torvela, joka on paitsi yrittäjä, myös Rovaniemen kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu, kiteytti.

– Strategialla pitää hakea kasvua ja omaleimaisuutta. Kunnianhimoa pitää olla riittävästi, muuten uhkaa haalistuminen vuosien mittaan.

Myös strategiassa sovittuihin tavoitteisiin sitoutuminen on todella tärkeää, Torvela jatkoi. Hän kertoi yhteistä tahtotilaa jumpatun laadinnan yhteydessä tosissaan.

– Strategian pitää olla mukana kaikessa päätöksenteossa ainakin mielessä. Sen tulee olla päätöksenteossa lähes raamatun asemassa.

Suomen luonnonmukaisin kasvukaupunki, joka on strategian keskeinen iskulause, on Torvelan mukaan oltava Pudasjärvellä jatkossa tahtotila, eikä mikään unelma.

Yrittäjien mielipiteitä strategiatyötä varten on selvitetty kyselyllä viime kesänä. Yksi varsinkin Kurenalan yrittäjiä puhuttanut asia on ollut Kuusamontien liikennejärjestelyt.

Vaikka strategiatyössä ei yksityiskohtiin mennäkään, ei pelkkä liikenneympyrä Torvelan mielestä riitä. Paikalle pitää tehdä niin kiinnostava kokonaisuus, että se vetää keskustan palveluiden ääreen.

Maailman jalostunein hirsiklusteri on yksi tavoitteista. Torvelan mielestä Pudasjärvellä jo päätettyä hirsipääkaupungin asemaa tulisi hyödyntää nykyistä enemmän.

Lisäksi pudasjärveläistä kasvua ja vetovoimaa on haussa luonnosta, kansallispuistosta ja kansainvälisyydestä.

Vaikka entinen Pudasjärven tulevaisuutta linjannut strategia on hyvä ollut, on nyt tulossa jotain ihan uutta, kaupunginjohtaja Tomi Timonen avasi vuoteen 2025 tähtäävää kuntastrategiaa.

Torvelan ja kaupungin strategiatyöryhmän laatima esitys lähtee Pudasjärven vahvuuksista, mutta nyt on määritelty tavoite, joka vie Pudasjärveä uuteen suuntaan.

Timosen mukaan tavoitteet on linjattu ensin, ja ne ovat kovia. Keskeisintä on luoda pitäjään 500 uutta työpaikkaa ja kääntää väkimäärä nousuun. Tavoite on 10 000 asukasta vuonna 2025.

Timonen itse lupasi ottaa haasteen vastaan, kun esitteli strategiapaperia paikallisille yrittäjille viime viikolla. Koko paketti palastellaan hänen mukaansa osiin ja määritellään tavoitteet esimerkiksi uusien työpaikkojen saavuttamiseksi.

– Touhuilu ei riitä, tavoite panee meidät tekemään töitä tosissaan. Rima pitää lähtiessä nostaa riittävän korkealle.

500 uutta työpaikkaa ja kääntää väkimäärä nousuun.

Sote-uudistuksen jälkeen Timonen sanoo Pudasjärvellä voitavan panostaa muuhunkin, kun eniten rahaa vienyt sektori siirtyy kunnalta leveämmille harteille.

Nyt on keskustelun paikka, kaupunginjohtaja yllytti yrittäjiä, joita ei Pohjantähdessä kuitenkaan kymmenkuntaa enempää kuulolla ollut.

Timonen muistutti kaupungin linjaavan yhdessä yrittäjien kanssa elinkeino-ohjelmaan niitä toimenpiteitä, joilla kohti yhdessä sovittuja päämääriä tullaan menemään.

– Strategian johtaminen on keskeisimpiä tehtäviä, siksi Pudasjärven elinvoiman edistämiseen on varattava riittävästi voimavaroja.

Näillä näkymin kuntastrategian tavoitteet hyväksyy nykyinen kaupunginvaltuusto viimeisessä kokouksessaan. Tehtävää jää tulevillekin päättäjille, Taina Torvela muistutti.

– Keskeistä strategiassa on vuositavoitteiden määrittely ja sen seuraaminen, oliko valittu suunta pitävä.