Valmistuneet: Am­mat­ti­op­pi­laat pää­si­vät ke­sä­lo­mal­le – OSAOn Pu­das­jär­ven yk­si­kös­tä val­mis­tu­nut liki 90 opis­ke­li­jaa vuoden aikana, yli 90 pro­sent­tia val­mis­tu­neis­ta työl­lis­ty­nyt

Marjat: Halla uhkaa mar­ja­sa­toa – mus­tik­ka ja hilla kuk­ki­vat jo lu­paa­vas­ti, mar­jan­poi­mi­joi­den vii­su­mei­ta ei ole vielä haettu

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Riis­tan­hoi­to­mak­suun esi­te­tään ko­ro­tus­ta – ­va­roil­la ka­tet­tai­siin esi­mer­kik­si Suomen riis­ta­kes­kuk­sen ra­hoi­tus­va­jet­ta

Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annettua lakia esitetään muutettavaksi 1.1.2023 lähtien, Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa.

Riistanhoitomaksua korotettaisiin 39 eurosta 43 euroon ja alle 18-vuotiailta 20 eurosta 22 euroon. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää esityksestä lausuntoja, joita voi antaa 31. elokuuta asti.

Riistanhoitomaksun korotuksesta kertyvillä varoilla kehitettäisiin tiedotteen mukaan riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjausta ja ammattimaistamista. Lisäksi korotuksella turvattaisiin Suomen riistakeskuksen toimintaedellytyksiä ja katettaisiin rahoitusvajetta.

Varoja ohjattaisiin myös kansainväliseen vaikuttamiseen, johon ei tähän mennessä ole ollut ministeriön mukaan riittävästi resursseja.

Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslaissa tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on maksettava metsästysvuosittain riistanhoitomaksu.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.