LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Tilaajille

Pu­das­jär­vi vaatii myös myrs­ky­tu­ho­kor­vauk­sia met­sän­omis­ta­jil­le – Kuu­sa­mon kanssa yh­teis­esi­tys mi­nis­te­riöön

Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunki on yhdessä Kuusamon kaupungin kanssa esittämässä Maa- ja metsätalousministeriölle toimenpiteitä Paula-myrskyn tuhojen korvaamisesta metsänomistajille.

Kaupungit esittävät, että Suomen metsäkeskukselle myönnettäisiin lisää resurssia, jotta se voisi suorittaa satelliitti- ja kaukokartoitukseen perustuvan tuhomääräarvion. Lisäksi tulisi saada valtion tukea uudistamiseen palo- ja myrskytuhoalueilla ja Kemera -llain määräaikaisen uudistamisen avulla.