Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pu­das­jär­vi vaatii myös myrs­ky­tu­ho­kor­vauk­sia met­sän­omis­ta­jil­le – Kuu­sa­mon kanssa yh­teis­esi­tys mi­nis­te­riöön

Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunki on yhdessä Kuusamon kaupungin kanssa esittämässä Maa- ja metsätalousministeriölle toimenpiteitä Paula-myrskyn tuhojen korvaamisesta metsänomistajille.

Kaupungit esittävät, että Suomen metsäkeskukselle myönnettäisiin lisää resurssia, jotta se voisi suorittaa satelliitti- ja kaukokartoitukseen perustuvan tuhomääräarvion. Lisäksi tulisi saada valtion tukea uudistamiseen palo- ja myrskytuhoalueilla ja Kemera -llain määräaikaisen uudistamisen avulla.