Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin pal­ve­lu­suun­nit­te­li­jak­si on valittu Anu Koi­vu­saa­ri

Pudasjärven kaupungin palvelusuunnittelijaksi, viestinnän ja markkinoinnin tehtäviin on hallintojohtajan viranomaispäätöksellä valittu KTM Anu Koivusaari. Varalle valittiin YAMK Satu Naula.

Koivusaari ottaa tehtävät vastaan määräaikaisesti ajalle 1.1.2021-31.8.2022, Minna Hirvosen siirryttyä Syötteen matkailuyhdistyksen määräaikaiseksi toiminnanjohtajaksi, johon tehtävään hän on jo joulukuussa siirtynyt 50 prosentin työpanoksella.