TULVAT: Pu­das­jär­vel­le tul­va­va­roi­tus – Hyy­de­tul­vat kas­tel­leet mökkejä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

KORONA: THL: Pu­das­jär­vel­lä jälleen seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – viime viikon ko­ko­nais­mää­rä rikki jo kes­ki­viik­ko­na

Tilaajille

Pu­das­jär­vel­lä joka viides si­don­nai­suus­il­moi­tus te­ke­mät­tä

Pudasjärvi

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Pudasjärvellä sidonnaisuusilmoituspyyntö on lähetetty 52 ilmoitusvelvolliselle. Tarkastuslautakunnalle ilmoituksen 15. marraskuuta mennessä oli jättänyt 41 henkilöä.