Pu­das­jär­vel­lä an­sai­taan 140 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa – mil­lai­set ovat pu­das­jär­ve­läis­ten kes­ki­mää­räi­set tulot?

Kaikista Pudasjärven tulonsaajista eläkeläisiä on lähes puolet.
Kaikista Pudasjärven tulonsaajista eläkeläisiä on lähes puolet.
Kuva: Toivo Kiminki

Pudasjärvellä oli vuonna 2015 tulonsaajiksi luokiteltavia henkilöitä yhteensä 7102. He saivat erilaisia veronalaisia tuloja yhteensä noin 140 miljoonaa euroa.Tulonsaajaa kohti summasta kertyy keskimäärin 21 114 euroa. Pudasjärveläisissä on Verohallinnon tilaston mukaan enemmän pienituloisia, koska sen tulotilaston keskimmäisen pudasjärveläisen tulonsaajan ansiot olivat muutamaa tuhatta euroa keskiarvoa heikommat, 17 114 euroa.Keskimääräinen kuukausiansio oli 1665 euroa. Välillisiä veroja pudasjärveläinen maksoi keskimäärin 3792 euroa, josta valtaosa, 2602 euroa kunnallisveroa.

Kaikkiaan pudasjärveläiset kartuttivat yhteiskunnan veropottia tuloillaan vajaat 27 miljoonaa euroa. Kunnallisveroa kaupungin kassaan kertyi noin 18,5 miljoonaa euroa.Pääomatuloja pudasjärveläiset maksoivat samana vuonna keskimäärin 1128 euroa. Niistä suuri osa kertyi puukauppojen verotuksesta. Pääomatulot menevät valtion kassaan.Kunnille taas tulevat kiinteistöverot. Niitä Pudasjärvelle kertyi 1,84 miljoonaa euroa. Siitä rakennusten osuus oli liki 1,5 miljoonaa, maapohjan noin 363000 euroa.Kiinteistöveroa maksetaan rakennuksista, joiden arvo Pudasjärvellä oli 257,3 miljoonaa euroa. Kun verolle pannun tonttimaapohjan arvo on 45 miljoonaa, on koko verotusarvo reilut 300 miljoonaa euroa.  Yhteisöveron yhtenä pohjana olevat bruttomääräiset kantorahatulot, sekä valtion että yksityisten metsistä, olivat Pudasjärvellä viime vuonna liki 19,5 miljoonaa euroa. Kaupungin kirstuun siitä kilahti 1,7 miljoonaa. Muuta yhteisöveroa tuli noin 300000 euron verran.

Kaikista pitäjän tulonsaajista eläkeläisiä on lähes puolet, tarkkaan ynnäillen viime vuonna 3243 henkilöä. Pudasjärveläisen eläkeläisen keskimääräinen eläke on maan matalimmasta päästä, 1262 euroa kuukaudessaVaikka summa ei suuri olekaan, kertyi eläketuloa tänne viime vuonna reilut 47,3 miljoonaa euroa.Lukua voi vertailla vaikka pitäjän suurimman työllistäjän, Kontiotuotteen, liikevaihtoon. Se oli vuonna 2015 melkein samansuuruinen, 47,2 miljoonaa euroa.Pudasjärven yksityismetsien kantorahatulo vaihtelee vuosittain, mutta on metsänhoitoyhdistykseltä annetun tiedon mukaan 10-12 miljoonaa euroa vuodessa. Siitä tosin vain osa jää Pudasjärvelle, tuntuvan osan pitäjän yksityismetsistä kun omistavat muualla asuvat.

Täkäläinen keskimääräinen eläkeläinen maksaa eläkkeestään veroa noin 11,5 prosenttia.  Pudasjärveläisen keskimääräinen eläke on maan matalimmasta päästä. Jokseenkin saman euromäärän kuittaavat muutkin lähipitäjien eläkeläiset. Maan pienin keskimääräinen eläke on Isojoella, satasen verran täkäläistäkin matalampi.Kovimmat eläkkeet maksetaan Kauniaisissa, siellä tuo keskiarvo on 3014 euroa. Koko maan keskimääräinen eläke on 1632 euroa kuukaudessa. Oulussa ollaan lähellä sitä, keskieläke 1657 euroa.

Kaikkiaan 613 pudasjärveläisen eläke jäi alle 800 euron viime vuonna. 800-1099 euron välissä se oli 890:llä, 1100-1399 euroa tuli kuukaudessa 714:lle, 1400-1699 euroa sai tililleen 368, 1700-1999 euroa 228 ja yli 2000 euroa 311 pudasjärveläistä eläkeläistä.Eläkkeensaajista alle 15-vuotiaita oli 26, 16-44-vuotiaita 110, 45-54-vuotiaita 158, 55-59-vuotiaita 189 ja 60-64-vuotiaita 435 henkilöä.Suurten ikäluokkien vaikutus eläkkeensaajien määrissä näkyy selvästi. 65-69-vuotiaita on eläkkeellä 704 ja 70-79-vuotiaita 968. Yli 80-vuotiaita eläkkeensaajia oli Pudasjärvellä viime vuoden tilaston mukaan 653.Työkyvyttömyyseläkeläisiä oli 659, osa-aikaeläkkeellä oli 16 ja maatalousyrittäjien erityiseläkkeellä 97 pudasjärveläistä.Vain Kelan eläkettä kuittasi 263 ja vain työeläkettä 1270 henkilöä. Työeläkettä saaneista oli yksityisen sektorin väkeä selvästi julkisen puolen vastaavaa enemmän luvuin 2532-1693.

Tulonsaajiin kuuluvat myös työttömät. Heidän tuloistaan ei löydy niin tarkkaa tilastointia kuin eläkeläisten. Työttömien määrän ja keskimääräisen työttömyysturvan mukaan laskien Pudasjärvelle olisi maksettu viime vuonna erilaisia työttömyyskorvauksia noin viisi miljoonaa euroa.Lapsilisiä ei sentään veronalaiseksi tuloksi lasketa, eikä lapsia tulonsaajiksi. Kohtuullisen suuret summat lapsilisistäkin Pudasjärvelle tulee. Tarkkaa määrää ei ainakaan helposti löydy, mutta keskiarvoilla ja paikalliset olot huomioon ottamalla laskein summa nousee reilusti yli kahteen miljoonaan euroon.