SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Poliisi valvoo met­säs­tyk­sen aloit­ta­mis­ta vii­kon­lop­pu­na – eri­tyis­koh­tee­na karhun met­säs­tys

Pudasjärvi

Poliisi suorittaa tehostettua erävalvontaa sorsan- ja karhunmetsästyksen aloitusviikonloppuna yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa koko maassa.

Luonnonvarakeskuksen tilastojen ja Suomen Riistakeskuksen mukaan riistanhoitomaksun maksoi yli 300 000 metsästäjää vuonna 2020. Heistä noin 203 000 kävi metsällä. Väkilukuun suhteutettuna määrä on korkea verrattuna muihin Euroopan maihin.

Poliisihallituksen valvonnan ja hälytystoiminnan vastuualueen yksi vuoden 2019 kehittämiskohteista oli poliisin erävalvonnan kehittäminen. Poliisin viime vuosikymmenen ajan jatkuneessa heikentyneessä resurssitilanteessa toiminnan kehittämisen keskiöön on nousut yhteistyö muiden erävalvontaa suorittavien viranomaisten kanssa.

Poliisi tulee suorittamaan tehostettua erävalvontaa sorsan- ja karhunmetsästyksen aloitusviikonloppuna 20. - 22.8.2021 yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa koko maassa. Valvontaa tullaan painottamaan paikallisesti ja alueellisesti keskeisiin teemoihin. Valvonnan kohdentamisella suuriin massoihin ja alueellisiin painopisteisiin saavutetaan näkyvyyttä ja lisätään ennalta estävyyttä.

Karhun metsästyskiintiö vuonna 2021 on edellisvuosia suurempi, ja suurempien kiintiöiden tavoitteena on pysäyttää kannan kasvu. Karhunpyyntiä suunnataan erityisesti Pohjois-Karjalaan, sekä itäiselle poronhoitoalueelle. Valvontaa kohdennetaan em. alueilla ensi sijassa karhunpyyntiin.

Ravintohoukuttimien käyttö vesilintujen metsästyksessä on monin paikoin lisääntynyt jatkuvasti. Ruokintapaikoilla ammutaan suurien lintumäärien vuoksi runsaasti laukauksia ja vilkkain metsästysajankohta osuu auringonlaskun tietämille. Usein viimeiset laukaukset ammutaan lähes pimeässä taivaan tai veden kajoa vasten, jolloin riistaeläimen tunnistaminen perustuu pelkästään eläimen silhuettiin, ja saaliiksi päätyy niissä olosuhteissa myös rahoitettuja lintuja. Valvontaa kohdennetaan erityisesti alueellisesti vilkkaimmille metsästyspaikoille ennen auringonlaskua.