LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lai­set vas­tus­taa tulevan hy­vin­voin­ti­alueen val­tuus­to­ryh­mien toi­min­ta­tu­kea

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ei hyväksy tulevan hyvinvointialueen aluevaltuustoryhmien toimintatukea.

Tiedotteen mukaan toimintatuki olisi vuosittain 5 000 per valtuutettu. Pohjois-Pohjanmaalle valitaan 79 aluevaltuutettua, jolloin toimintatuen kustannukseksi tulisi 395 000 euroa vuodessa.

Poliittiset piirijärjestöt ovat perustelleet tukea muun muassa organisaation laajuudella, vastuullisuudella, ryhmien valmistelutyöllä ja aluevaltuustoryhmän sisäisen toiminnan järjestämisellä.

Perussuomalaisten piirijärjestö ei pidä esityksiä toimintatuen tarpeellisuudesta todellisina. Sen mielestä puolueilla on kokemusta jo nykyisten sairaanhoitopiirien toiminnan järjestämisestä ja johtamisesta. Sairaanhoitopiirien toiminnasta vapautuva aika voidaan ohjata uusien aluevaltuustoryhmien käyttöön.

– Valtuustoryhmien toimintatuki on todellisuudessa uusi puoluetuki, joka on verhoiltu aluevaltuustoryhmien toimintatuen nimelle, tiedotteessa sanotaan.

Piirijärjestön mukaan toimintatukirahat tulisi käyttää palveluiden järjestämiseen, esimerkiksi hoitajien tai lääkäreiden palkkaamiseen.