LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Pe­las­tus­lai­tos neuvoo miten toimia myrskyn jäl­keen: "Voi olla, että ju­han­nuk­se­na ke­sä­mö­keil­leen mat­kus­ta­vat eivät pää­se­kään perille mök­ki­teil­le kaa­tu­nei­den puiden vuoksi"

Pudasjärvi

Tiedote!

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella ollut poikkeuksellisen kovia myrskyjä. Kovat tuulet ja ukkosmyrskyt ovat aiheuttaneet yhteensä satoja tehtäviä. Myrskyvahinkojen korjaaminen kokonaisuudessaan vie aikaa, ja voi hyvinkin olla, että juhannuksena kesämökeilleen matkustavat eivät pääsekään perille mökkiteille kaatuneiden puiden vuoksi. On myös hyvin mahdollista, että puita on kaatunut myös rakennusten päälle aiheuttaen aineellisia vahinkoja.

– Jos puu ei aiheuta vaaraa niin kaupunki, kunta tai yksityinen maanomistaja vastaa puun poistosta. Pyydä puunraivaukseen tarvittaessa apua ammattilaisilta.

– Päällimmäisenä voi tulla mieleen, että mihin näistä vahingoista ilmoitetaan tai mitä pitää oikein tehdä: Jos puu on sähkölinjan päällä, soita sähköyhtiölle, neuvoo Oulu-Koillismaan palopäällikkö Petri Hintikka pelastuslaitoksen tiedotteessa. .

– Jos kaatunut puu ja aiheuttaa vaaraa, etkä kykene itse vaaraa aiheuttavaa puuta turvallisesti siirtämään tai poistamaan - soita 112

On siis hyvinkin mahdollista, että rakennuksille johtavat tiet ovat poikki ja estävät perille pääsyn tai pois sieltä. Yllä olevien ohjeiden lisäksi myös tien omistajaan kannattaa näissä tapauksessa olla yhteydessä.

Sähköt voivat olla poikki vielä laajaltakin alueelta. Lue oheisesta linkistä kuinka toimia pitkittyneessä sähkökatkostilanteessa: https://www.siunsote.fi/-/ohjeitapitkittyneen-sahkokatkon-varalle

Olennaisen tärkeää on huolehtia matkapuhelimen akun virran riittävyydestä, jos sähköt ovat poikki etkä saa ladattua puhelimeen lisää virtaa. Varmista, että puhelimella voidaan soittaa tarvittaessa hätäpuhelu. Todellisessa hätätilanteessa – soitto 112.