Joko luit: Pu­das­jär­ven Ryh­mä­ko­ti Kort­tees­sa alkoi uusi ak­tii­vi­sem­pi arki – tältä näyttää vas­ta­val­mis­tu­nees­sa ko­dis­sa, joka on asuk­kai­den mie­les­tä unel­mien täyt­ty­mys

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Nyt on aika vai­kut­taa – "Nyt va­li­taan­kin hen­ki­löi­tä, jotka ovat vas­tuus­sa kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nis­ta seu­raa­van neljän vuoden ajan"

Pudasjärvi

-
Kuva: Janne Körkkö

Ennakkoäänestys on päättynyt ja viikonvaihteessa on varsinainen vaalipäivä. Nyt kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kotikuntansa asioihin äänestämällä.

Suomessa kunnallisella demokratialla on pitkä historia. Kunnalliset oikeudet ja velvollisuudet tulivat kaikkien kuntalaisten yhteiseksi jo Suomen suuriruhtinaskunnassa vuonna 1873. Silloin kaupunginvaltuutetut valittiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja vielä siten, että kolmannes valtuutetuista oli erovuorossa vuosittain. Kuntavaaleja käytiin siis joka vuosi. Silloin ehdokkaaksi saattoi asettua yli 25-vuotias mies. Äänioikeus riippui kuitenkin maksetuista veroäyreistä, joten aivan yleinen ja yhtäläinen ei äänioikeus vielä tuolloin ollut.

Uusi kunnallisvaalilaki hyväksyttiin 1917, joka takasi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden. Ensimmäiset uuden lain mukaiset vaalit pidettiin loppuvuodesta 1918 tai alkuvuodesta 1919, riippuen kunnasta. Edelleenkin kolmannes valtuutetuista oli erovuorossa vuosittain.

Kuntavaaleja on jouduttu ennen koronaa siirtämään kahdesti. Vuonna 1928 Lapuanliikkeen toiminnan vuoksi kunnallisvaaleja aikaistettiin. Seuraavan kerran valtuutetut joutuivat ylipitkälle yhdeksän vuoden kaudelle sotien aikana.

Nykyisenkaltainen puolueiden voimasuhteiden mukainen jakautuma tuli käytännöksi vasta 1970-luvulla. Aiemmin oli tarkasteltu lähinnä porvareiden ja vasemmiston välistä suhdetta, tosin listatkin olivat niin sekavia, ettei muuhun jaotteluun juuri ollut mahdollisuuksia.

Nyt äänioikeus on 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä täyttäneillä Suomen tai Euroopan Unionin jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalaisilla, joilla on kotikunta Suomessa. Äänioikeus on myös ulkomaalaisella, joka on asunut kunnassa kahden vuoden ajan.

Mahdollisuus vaikuttaa on siis laajasti kunnan asukkaalla. Nyt valitaankin henkilöitä, jotka ovat vastuussa kuntalaisten hyvinvoinnista seuraavan neljän vuoden ajan. Mitä useampi käy äänestämässä, sitä vahvempi on demokratia.