Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: "Hoi­dam­me myrskyn va­hin­ko­jen kor­jaa­mi­sen lop­puun, vaikka va­hin­got ovatkin Ete­lä-Suo­mes­ta kat­sot­tu­na kaukana ja met­sis­sä"

Pudasjärvi

Viime viikolla Pudasjärvellä ja Koillismaalla riehunut myrsky toi kaiken tuhon keskellä esille myös ihmisten hyvän puolen: naapuriavun, hädässä olevan auttamisen ja oma-aloitteisuuden. Monin paikoin tien mennessä kaatuneiden puiden vuoksi tukkoon, ei jääty odottelemaan pelastuslaitoksen raivausta.

-
Kuva: Janne Körkkö

Yllättävän monen autoilijan takakontista löytyi moottorisaha ja varusteet. Päätiet alkoivat aueta hyvinkin nopeasti. Vaikuttaa melkein siltä, että auton vakiovarusteisiin täällä kuuluu moottorisaha ja raivausvälineet. Sormi ei jäänyt suuhun, eikä peukalo keskelle kämmentä.

Moni kävi myös katsomassa naapurinsa tilanteen ja etäämmälläkin oleville alkoi apua löytyä. Lisäksi vapaaehtoiset kuten Punainen risti ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu kokosivat voimansa ja toimivat viranomaisten apuna esimerkiksi Taivalkoskella.

Tuhot olivat alueellisesti valtavia. Metsiä arvioidaan kaatuneen miljoonan kuution edestä. Paikoin suuretkin alueet ovat lakoontuneet. Myrsky on paikallisesti verrattavissa takavuosikymmenten valtakunnalliseen Mauri-myrskyyn.

Nyt onkin myös yhteisvastuun aika. Metsänomistajilla on suuri työ saada kaatuneet puut raivattua. Vaikka kansallispuistoissa ja suojelumetsissä puut jätetäänkin lahoamaan, on yksityismetsissä ja muilla valtion mailla tilanne toinen.

Kesällä puutavaran jalostajat ovat pienentäneet tuotantoaan ja varastot ovat jo täynnä. Korjuutyöt saattavat jatkua pitkälle syksyyn. Arvioiden mukaan kaatuneen puuston arvo on noin 40 miljoonaa euroa.

Kuten taivalkoskelainen Vesa Turpeinen jo esitti: ”Toivon ja vetoan kaikkiin vastuullisiin tahoihin, että korjuukalustoa keskitetään muualta Suomesta metsätuhoalueelle ja vastaavasti muualta hakkuut keskeytetään kokonaan.”

Yhteisvastuuta nyt on, että hoidamme tämän myrskyn vahinkojen korjaamisen loppuun, vaikka vahingot ovatkin Etelä-Suomesta katsottuna kaukana ja metsissä.

Risto Pikkupeura