Mainos: Tilaa Iijokiseutu Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

OYSin sai­raa­la­hank­keen toinen vaihe hy­väk­syt­tiin – vuo­de­osas­to­paik­ko­jen ja leik­kaus­sa­lien määrää on vä­hen­net­ty al­ku­pe­räi­ses­tä suun­ni­tel­mas­ta

Oulun yliopistollisen sairaalan rakennushankkeen ensimmäisen vaiheen rakentaminen aloitettiin vuonna 2019.
Oulun yliopistollisen sairaalan rakennushankkeen ensimmäisen vaiheen rakentaminen aloitettiin vuonna 2019.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt Oulun yliopistollisen sairaalan toisen vaiheen rakentamisen. Toinen vaihe rakennetaan nykyisen sairaalan K-osan päälle.

Toisen vaiheen tavoitekustannusarvio ja budjetti on PPSHP:n mukaan yhteensä 347 miljoonaa euroa, josta uudisrakentamisen kustannuksia 310 miljoonaa euroa. Hankkeen päätoteuttajaksi on valittu NCC Suomi Oy.

PPSHP:n mukaan uudessa sairaalassa on keskeistä tehostaa tilojen käyttöä. Oulun yliopistollisen sairaalan kehittämisylilääkäri Tuomas Holman mukaan sairaalaan onkin tulossa alkuperäistä suunnitelmaa vähemmän leikkaussaleja ja vuodeosastopaikkoja.

Sairaanhoitopiirin mukaan vastaanotto- ja leikkaustoimintaa aiotaan tehdä nykyistä enemmän virka-ajan ulkopuolella, jotta tilojen käytön tehostaminen on mahdollista.

Vuodeosastojen hoitopaikkamääräksi on laskettu tällä hetkellä 620 paikkaa. Aiemmissa suunnitelmissa vuodeosastopaikkoja oli 688. Holman mukaan hoitopäivien määrää pystytään vähentämään esimerkiksi tehokkaalla infektiontorjunnalla ja lääkehaittojen vähentämisellä.

Koko sairaalahankkeen uudisrakentamisen kustannukset ovat 920 miljoonaa euroa.

PPSHP:n mukaan uuden sairaalan suunnittelussa tutkimus- ja opetustoiminnan huomioiminen on ollut keskeisessä roolissa. Sairaanhoitopiirin mukaan tämä näkyy esimerkisi kooltaan opetustilanteet mahdollistavissa vastaanottohuoneissa.