Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Ou­to­joen ka­la­lai­tok­sel­le myön­tei­nen lau­sun­to: "Tai­val­kos­ken kunnan ter­vey­den- ja ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­la ei ole huo­mau­tet­ta­vaa ha­ke­muk­ses­ta"

Taivalkosken kunnanhallitus yhtyy Kuusamon ympäristöjaoksen lausuntoon liittyen Outojoen kalanviljelylaitoksen toiminnan muuttamiseen.

Taivalkosken kunnan terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Ympäristöjaoston käsityksen mukaan hakija on monipuolisesti esittänyt suunnitelmia vähentää toiminnasta aiheutuvia vesistöpäästöjä usealla eri tavalla ja osallistunut myös toimintaa koskeviin tutkimuksiin. Ympäristöjaosto kannustaa jatkamaan erityisesti pikkulimaskan kasvatukseen ja hyötykäyttöön liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä.