Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Ou­lan­gal­la Kuu­sa­mos­sa ja Sal­las­sa ha­vain­to­ja uuden su­si­re­vii­rin syn­nys­tä – su­si­tie­toa koot­tiin Poh­jois-Poh­jan­maal­la osana tuu­li­voi­ma-alan ym­pä­ris­tö­ky­sy­mys­ten rat­kon­taa

Pohjois-Pohjanmaan liiton teettämän, tuulivoimahankkeiden perusselvityksissä hyödynnettävän susireviiriselvityksen mukaan merkittävin susille aiheutuva haitta tuulivoimahankkeissa on niiden rakentamisen aikainen häiriö. Susien, kuten muidenkin eläinten, on havaittu välttelevän rakennusalueita rakennusajan sekä sitä seuraavan vuoden. Kuva on Annankankaan tuulivoimapuistosta Raahessa.
Pohjois-Pohjanmaan liiton teettämän, tuulivoimahankkeiden perusselvityksissä hyödynnettävän susireviiriselvityksen mukaan merkittävin susille aiheutuva haitta tuulivoimahankkeissa on niiden rakentamisen aikainen häiriö. Susien, kuten muidenkin eläinten, on havaittu välttelevän rakennusalueita rakennusajan sekä sitä seuraavan vuoden. Kuva on Annankankaan tuulivoimapuistosta Raahessa.
Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Pohjanmaan liiton teettämä susireviiriselvitys kertoo, että Koillismaalla oli viime talvena kaksi susireviiriä eli elinpiirin osaa, jota susi puolustaa toisia susia vastaan.

Pohjoisempi, niin sanottu Hautajärven rajareviiri, sijaitsi enimmäkseen Sallan ja Venäjän alueilla ja pieneltä osin Kuusamon alueella. Reviirin kooksi on arvioitu 710 neliökilometriä.