Kulttuuristipendi: Pe­rik­sian­ta­mat­to­muus pal­kit­tiin: Pu­das­jär­ven kult­tuu­ri­sti­pen­di tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sel­le – "Teh­dään Pu­das­jär­ves­tä kult­tuu­ri­kau­pun­ki!"

Tapahtumat: Pu­das­jär­vel­le jy­säh­tää hei­nä­kuus­sa me­tal­li­pom­mi – Ypykkä Me­tal­fest kokoaa Jyrk­kä­kos­kel­le kovan bän­di­kat­tauk­sen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

On­net­to­muus­pai­koil­la ku­vaa­mi­nen on on­gel­mal­lis­ta, muis­tut­ta­vat pe­las­tus­alan toi­mi­jat: "Ra­tis­sa ku­vaa­mi­nen vaa­ran­taa sekä ku­vaa­jan että muiden tiellä liik­ku­jien tur­val­li­suu­den"

Oulu

Liikenneonnettomuuspaikoilla kuvaaminen huolestuttaa pelastusalan toimijoita, Suomen Palopäällystöliitto ry tiedottaa.

Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -kampanjan tavoitteena on lisätä tietoa onnettomuuspaikkojen kuvaamisen ongelmallisuudesta.

– Ratissa kuvaaminen vaarantaa sekä kuvaajan että muiden tiellä liikkujien turvallisuuden, mutta myös pelastustyöntekijöiden työturvallisuuden, tiedotteessa todetaan.

Myös lisäonnettomuuksien ja turhien vaaratilanteiden riski kasvaa, jos keskittyminen on onnettomuuspaikan turvallisen ohittamisen sijaan kuvaamisessa.

– Lisäksi ajaessa kuvaaminen on laissa kielletty.

Onnettomuuden uhrien yksityisyydensuoja saattaa vaarantua, mikäli onnettomuuspaikalta otetut kuvat leviävät.

Tämän vuoksi kuvaamista pyritäänkin rajoittamaan esimerkiksi kuvausesteillä ja kuvaajia ohjeistamalla.

– Kuvaamisen rajoittamiseen kuluva kallisarvoinen aika puolestaan on pois itse pelastustoiminnan resursseista, tiedotteessa muistutetaan.

Kuvaamisen sijaan on tärkeä pitää mielessä jokaista koskeva auttamisvelvollisuus.

– Jos onnettomuuspaikalle osuu ensimmäisenä, meistä jokaisen velvollisuus on pysähtyä, auttaa ja hälyttää lisäapua – ei ajaa ohi kuvaten.

Onnettomuuspaikoilla kuvaaminen huolestuttaa erityisesti pelastushenkilöstöä. Neljä viidestä pelastustyöntekijästä kokee, että onnettomuuspaikan kuvaaminen on joskus häirinnyt tehtävän suorittamista, selviää pelastusalan opinnäytetyötä varten tehdystä kyselystä.

– Niin ikään neljä viidestä kokee uhrin yksityisyydensuojan vaarantuneen kuvaamisen takia, ja 75 prosenttia vastaajista onkin tehnyt toimenpiteitä uhrin yksityisyydensuojan suojelemiseksi.