Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Nuoret vaikea saada ro­ko­tet­ta­vak­si – ­Pää­syi­tä ro­kot­teen ot­ta­mi­seen ovat mat­kus­te­lu ja työ: "hel­pom­pi mennä ta­kai­sin nor­maa­lim­paan elä­mään, jos sen ro­kot­teen omaa".

Nuorten pää-syitä rokotteen ottamiseen ovat matkustelu ja työ.

Pudasjärvi

Oulunkaarelta toivotaan, että useampi pudasjärveläinen nuori ottaisi koronarokotteen. Vaikka nuoria on käynyt rokotettavana, niin silti moni jättää sen välistä.

Nuoret kertoivatkin Iijokiseudulle, miksi he ottivat koronarokotteen ja miten heidän ikäluokissaan suhtaudutaan itse rokotteeseen. Osa nuorista haluaa pysyä jutussa nimettömänä aiheen ristiriitaisuuden takia.