SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Pääkirjoitus

Mitä mediaa luet, kertoo mitä tiedät – "Vas­tuul­li­sen median oh­je­nuo­rat löy­ty­vät sa­nan­va­paus­lais­ta, pai­no­va­paus­lais­ta ja jour­na­lis­tin oh­jeis­ta"

Pudasjärvi

Suomalaiset antavat selvän luottamuksen Ylelle ja sanomalehdille, puhuivat trollit mitä tahansa. Uutismedian liiton teettämän kyselyn mukaan asteikolla 1-10 Yle saa tulokseksi 7,9 ja sanomalehdet 7,6. Kolmanneksi tulee MTV:n vastaava palvelu arvosanalla 6,9.

Vähiten luotettavaksi arvioidaan sosiaalisen median palvelut, hännänhuippuna erityisesti nuorten käyttämä Tiktok ja anonyymiviestin Jodel.

-
Kuva: Janne Körkkö

Sanomalehtien digitaalinen sisältö tunnistetaan yhtä luotettavaksi kuin painettu sisältö. Eikä ihme, sillä sisältö tulee samoilta toimittajilta. Sanonta: ”painettu sana on totta”, on siis siirtynyt myös sanomalehtien osalta digitaaliselle puolelle.

Suomalaisista kolme neljännestä mainitsee luotettavuuden merkityksen kasvaneen heidän mediankäytössään. Eniten luotettavuuden merkitys on kasvanut nuorien eli 15-24 -vuotiaiden keskuudessa. Tulos kertoo myös medialukutaidon kasvamisesta. Suomalaiset osaavat kohtuullisesti erottaa mikä pitää paikkansa ja mikä ei.

Tulos on meille sanomalehtien sisällön tekijöille hivelevä. Vaikka viimeiset vuodet on erityisesti sosiaalisessa mediassa toitotettu valemediaa ja etsitty vaihtoehtoisia totuuksia, voi sanoa, ettei tämä vaikuttaminen ole suurimpaan osaan kansaa vaikuttanut. Tämä luotettavuus on säilytettävä.

Vastuullinen media pyrkii kertomaan tosiasioita, olivat ne joidenkin kannalta kuinka ikäviä tai myönteisiä tahansa. Vastuullinen media myös oikaisee virheensä.

Vastuullisen median ohjenuorat löytyvät sananvapauslaista, painovapauslaista ja journalistin ohjeista. Näiden ohjeiden mukaan lukijan on helposti huomattava mainoksen ja journalistisen sekä mielipideaineiston ero. Sisällön on myös oltava paikkansapitävää.

Luotettava media on myös demokratian tae. Euroopassa ja lähialueilla on jo esimerkkejä siitä millainen yhteiskunta syntyy, kun median toimintaedellytyksiä kavennetaan. Luotettava ja toimiva media on myös paikallisen demokratian tae.

Päätoimittajalta

Risto Pikkupeura

risto.pikkupeura@iijokiseutu.fi