Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Mie­li­pi­de: Me­nem­me­kö syt­teen, savveen vai vih­reim­mil­le nii­tyil­le?

Tuulivoimalat puhuttaa suuresti ja ymmärrettäväähän se on, että kun keskityttään nk. vain rahaan, silloinhan ne saa kannatusta. Maanomistajille luvataan vuokraa, uusia tiestöjä ymsyms. Sitten kun myllyt ”tulevat tiensä päähän” ne jää maanomistajien vastuulle ja hävitettäväksi ongelmajätteenä.

Onkohan kukaan ottanut huomioon, että Pärjän-Kivarin alueella pesii maakotkia? Ainakin pari pesää on. Keltavästäräkkejäkin havaittu. Alue kuuluu myös joutsenten ja kurkien pesimäalueiksi. Miten lie suurpeto tilanne nykyään luonnontila alueella? Niistä minulla ei ole täyttä varmuutta, joten tässä niistä en kirjoita.

Olen paljon puhunut tuulivoimaloita vastaan, ja sen takia saanut jopa vihaa kohdalleni. Silti rohkenen edelleen vastustaa, ikäänkuin kukaan ei jaksaisi nähdä voimaloitten haittoja.

Tuorein tietoni asiaan perehtyneenä huolenhaiheisiini vahvistaen vain tuulivoimaloiden haittoja ja uhkia kauniin luontomme ja rauhoitettujen lintujen ja pesimäalueiden tuhoamisesta eli luonnontilaisille suo-, metsä- ja tunturialueille!

Norjassa on tehty tutkimusta, että porohoito kärsii tuulivoimaloista. Porohoitoalueelle ei enää sielläkään voimaloita rakenneta. Myös metsänriista katoaa ja tuhoutuu.

Tietääkseni paliskunnilta ei ole kysytty tuulivoimalaasiasta yhtään mitään ja laadinkin kyselyn Aluepäällikkölle, Pohjanmaan-Kainuun Luontopalveluun, miksi näin. Vastauksena sain:”...Ely-keskus ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomaisena huolehtii kyllä tiedotettavat ja kuultavat tahot, ml. paliskunnat ja Paliskuntain yhdistyksen...” Onko huolehtinut?

”...BirdLifen mukaan tuulivoimaa ei pidä suunnitella eikä rakentaa kansainvälisesti tärkeille lintualueille sekä kansallisesti ja maakunnallisesti tärkeille vesi- ja kosteikkolintujen pesimä-, levähdys- ja ruokailualueille luonnonsuojeluun tarkoitetuille alueille mukaan lukien Natura 2000 ja erämaa-alueet erittäin tai äärimmäisen uhanalaisten lintulajien pesimä- ja levähdyspaikoille petolintujen pesien lähiympäristöön suurikokoisten lintujen muuton alueille...”

Nämä useat edellä mainitsemat asiat tulee esille Pärjä-Kivari alueella!

Lisäksi olen ollut yhteydessä Luontopalveluun ja olen saanut sieltäkin pikavastauksen myös  21.6: ”...Metsähallituksen Luontopalvelut vastaa maakotkakannan seurannasta ja suojelusta, ja osana tehtävää seuraamme myös erilaisia kaava- ja ympäristönkäyttöhankkeita. Annamme tarvittaessa lausuntoja sekä luontotietoa toimijoiden käyttöön. Uhanalaisesta lajistosta on välitetty tietoa hanketoimijalle. Kunhan yva-ohjelma tulee nähtäville, Metsähallitus antaa siitä lausuntonsa...”

Näin maalaisjärjellä näen, että tuulivoimaloiden kannattaa vähät välittää ”Luontomme Antista” vaan tieten tahtoen haluaa tuhota erämaamme, ja siinä sivussa luontomatkailun sekä pitemmän päälle huomaamattomalla maatärinän seurauksena sekoittaen pohjavedet pilalle!

Nämäkö asiat ei ole kaupunkilaisillemme tärkeitä, vaan oletettu rahansaanti?

Kaisu HeikkinenPudasjärvi