Met­säs­tys­kau­si alkaa tu­le­va­na maa­nan­tai­na se­pel­kyyh­ky­jen ja pel­to­han­hien jah­dil­la

Sepelkyyhkyjahti on noussut metsästäjien suosikiksi.
Sepelkyyhkyjahti on noussut metsästäjien suosikiksi.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Sepelkyyhkyn metsästys alkaa ensi maanantaina koko maassa.

Suomessa se on runsaslukuisin saalislaji. Vuosittainen sepelkyyhkysaalis on suurimmillaan yli 250 000 lintua.

– Runsaat sepelkyyhkykannat sekä helpot metsästysjärjestelyt ovat nostaneet sepelkyyhkyn metsästäjien suosikiksi. Jahti ei vaadi laajoja erämaita tai kallista kalustoa, selittää riistasuunnittelija Jörgen Hermansson Suomen riistakeskukselta.

Sepelkyyhkyn metsästyskausi kestää lokakuun loppuun saakka.

Yhtäaikaa kyyhkyn metsästyksen kanssa 10. elokuuta alkaa hanhien peltometsästys. Merihanhea saa metsästää pellolta rannikolla ja kanadanhanhea pellolta koko maassa.

– Sepelkyyhkyn ja kanadanhanhen kannat ovat runsaat ja kestävät hyvin metsästystä, kommentoi Hermansson.

Satovahinkoja estetään aikaistetulla jahdilla.

– Hanhiparvet voivat loppukesällä aiheuttaa vahinkoja sadolle. Viime vuonna oli toinen kausi, kun meri- ja kanadanhanhen metsästys alkoi pelloilta 10. elokuuta. Aikaistetulla jahdilla halutaan estää viljelyvahinkoja ja mahdollistaa riistavaran hyödyntämistä, sanoo Hermansson.

Saalistilastot osoittavat, että suurin osa merihanhi- ja kanadanhanhisaaliista saatiin peltojahdin aikana, ennen varsinaisen vesilinnustuksen aloitusta 20. elokuuta.

Merihanhen metsästyksessä on rajoituksia tänä vuonna. Merihanhen metsästys on kielletty sisämaassa, kuten Pudasjärvellä.

Sallituilla alueilla metsästäjällä on kahden merihanhen vuorokausikiintiö. Myös jyväruokinnan käyttö merihanhen metsästyksessä on kielletty peltometsästyksessä 10. – 20. elokuuta.

Merihanhen pesimäkanta Suomessa on kokonaisuudessaan pieni. Riistakeskuksen mukaan kannanhoidossa tasapainotellaan sisämaan leviämisen turvaamisen ja viljelyvahinkojen ehkäisyn välillä.

Merihanhen kokonaiskannan pienentämiselle ei ole tarvetta.