Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Met­sän­hoi­toyh­dis­tys: Pau­la-myrs­kyn hak­kui­den määrä on ylit­tä­nyt Osa­ra-au­kei­den hakkuut

Viime kesäkuussa varsinkin Koillismaalla riehuneen Paula-myrskyn hakkuiden määrä on jo ylittänyt Osara-aukeiden hakkuumäärän.

Viime kesäkuussa varsinkin Koillismaalla riehuneen Paula-myrskyn hakkuiden määrä on jo ylittänyt Osara-aukeiden hakkuumäärän.

Metsänhoitoyhdistys Koillismaan mukaan Paula-myrskyn puunkorjuussa on vajaassa puolessa vuodessa on korjattu yhtä paljon puuta kuin Osara-aukeiden hakkuissa reilun 15 vuoden aikana.

Osaran aukeat ovat Pudasjärven ja Posion kuntien alueella sijaitsevia avohakkuualoja, joita pidettiin aikoinaan Euroopan suurimpina. Alueen hakkuut alkoivat 1940-luvulla

Nyt Paula-myrskyn runtelemia puita on hakattu yli 130 moton eli hakkuukoneen työpanoksella. Heinä-syyskuussa hakkuita rajoitti eniten sahojen vastaanottokapasiteetti.

Metsänhoitoyhdistyksen mukaan on selvää, ettei kaikkia kesä- ja kelirikkokohteita saada korjattua tämän vuoden puolella.

Ensi keväänä pystytään vielä muutama viikko hakkaamaan sahapuuta, mutta ensi kesänä myös sahapuut menevät todennäköisesti kuitu- ja energiapuuksi.

Lue myös: Maailma näytti Pudasjärvellä poltetulta kuumaisemalta Suomen suurimmalla avohakkuualueella vuosikymmeniä sitten – nyt Osaran aukeiden metsät ovat kasvaneet takaisin, ja avohakkuita tehdään uudestaan