Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Tilaajille

Met­sän­hoi­don kalusto kiinni myrs­ky­tu­hois­sa – Ke­me­ra-tu­kia on mak­set­tu met­sän­omis­ta­jil­le Poh­jois-Suo­mes­sa elokuun loppuun men­nes­sä 7,7 mil­joo­naa

Pudasjärvi

Kemera-tukia on maksettu metsänomistajille Pohjois-Suomessa elokuun loppuun mennessä 7,7 miljoonaa euroa, mikä on seitsemän prosenttia viime vuotta enemmän. Lapissa tukia on maksettu 17 prosenttia ja Kainuussa 9 prosenttia viime vuotta enemmän, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla tukia on maksettu kaksi prosenttia viime vuotta vähemmän.