Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus ku­lot­taa tors­tai­na Pu­das­jär­vel­lä Jau­ra­kan suun­nal­la

Luonnonoloissa metsäpalot ovat olleet monimuotoisuudelle tärkeä metsien häiriötekijä. Tehokkaan palontorjunnan ansiosta metsäpalot sekä paloalueet ovat merkittävästi vähentyneet. Tämän vuoksi paloalueiden lajit ja luontotyypit ovat uhanalaistuneet. Metsähallitus kulottaa torstaina 10.6. noin klo 7 lähtien lähes 25 hehtaarin alan Pudasjärvellä ja näin turvaa hallitulla tulenkäytöllä luonnon monimuotoisuutta, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan.

–Kulotusalueen valmistelut ovat vaatineet suuren työmäärän - alueelle on mm. kaivettu vesialtaita ja alueen kiertävä palokuja sekä levitetty kulotukseen tarvittavaa sammutusvälineistöä. Itse kulotukseen osallistuu yli 15 Metsähallitus Metsätalous Oy:n työntekijää. Kulotettavalle alueelle on tehty päätehakkuu, ja kulotuksessa poltetaan alueelle jäänyt hakkuutähde, pintakasvillisuus sekä maan humuskerrosta, kertoo metsänhoitoesimies Tuomas Moilanen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.