Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Metsä Group ra­ken­taa, Stora Enso lo­pet­taa –Pu­das­jär­vel­lä toi­vo­taan työ­paik­ko­jen ja met­sä­tu­lo­jen kasvua

Kemiin rakennettava biotuotetehdas kasvattaa Metsä Groupin puunhankintaa 7,6 miljoonaan kuutioon. Stora Enso puolestaan ilmoittaa sulkevansa Veitsiluodon paperitehtaan.

Pudasjärvi

Metsä Group on rakentamassa Kemiin uutta biotuotetehdasta. Hankkeen kustannukset ovat kaikkiaan noin 1,6 miljardia euroa. Tehtaan vaikutus ulottuu vahvasti myös Koillismaalle. Samaan aikaan Stora Enso ilmoittaa sulkevansa Veitsiluodon tehtaan. Suunniteltu  sulkeminen toteutettaisiin loppuvuoden aikana ja se vaikuttaisi suoraan 670 henkilöön Suomessa

Stora Ensio ilmoittaa puunhankinnan Pohjois-Suomessa jatkuvan kuten ennenkin, sillä alueet ovat edelleen tärkeitä puuraaka-aineen lähteitä yhtiölle.