HILLAT JA MARJAT: Hil­las­tus le­viä­mis­vai­hees­sa – Rä­mei­den ja korpien hillat näyt­täi­si­vät olevan pa­rem­pia, niillä hilla kypsyy myö­hem­min

Juuri nyt: Pi­lik­ki­viik­ko alkoi maa­nan­tai­na – Kuka on tämän vuoden pi­lik­ki­mes­ta­ri?

MIELIPIDE: Teks­ta­rit ja soitot 0400 280671: Kiitos Ku­re­na­lan ky­lä­seu­ral­le torin yl­lä­pi­dos­ta

Tilaajille

Metsä Group ra­ken­taa, Stora Enso lo­pet­taa –Pu­das­jär­vel­lä toi­vo­taan työ­paik­ko­jen ja met­sä­tu­lo­jen kasvua

Kemiin rakennettava biotuotetehdas kasvattaa Metsä Groupin puunhankintaa 7,6 miljoonaan kuutioon. Stora Enso puolestaan ilmoittaa sulkevansa Veitsiluodon paperitehtaan.

Pudasjärvi

Metsä Group on rakentamassa Kemiin uutta biotuotetehdasta. Hankkeen kustannukset ovat kaikkiaan noin 1,6 miljardia euroa. Tehtaan vaikutus ulottuu vahvasti myös Koillismaalle. Samaan aikaan Stora Enso ilmoittaa sulkevansa Veitsiluodon tehtaan. Suunniteltu  sulkeminen toteutettaisiin loppuvuoden aikana ja se vaikuttaisi suoraan 670 henkilöön Suomessa

Stora Ensio ilmoittaa puunhankinnan Pohjois-Suomessa jatkuvan kuten ennenkin, sillä alueet ovat edelleen tärkeitä puuraaka-aineen lähteitä yhtiölle.