Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­den­til­tä kun­nia­mer­kit kah­dek­sal­le pu­das­jär­ve­läi­sel­le ja vii­del­le tai­val­kos­ke­lai­sel­le it­se­näi­syys­päi­vä­nä

Varhaiskasvatus: Uusi Puis­to­lan päi­vä­ko­ti avasi ovensa Ku­re­nal­la – Syitä Pu­das­jär­ven päi­vä­hoi­don tarpeen kas­vul­le on useita

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Mal­min­et­sin­nän va­rauk­set he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä – "Teemme laa­jo­jen kal­lio­pe­rä­vyö­hyk­kei­den tut­ki­mus­ta. Al­ku­vai­hees­sa geo­lo­ge­jam­me kiin­nos­taa ko­ko­nai­sen vyö­hyk­keen ra­ken­ne"

Pudasjärvelle ja Paltamoon myönnetty malminetsinnän varausalue herättää kysymyksiä. Kysymyksistä tärkein on, miksi asiasta ei keskusteltu alueen asukkaiden, maanomistajien, yritysten ja kesäasukkaiden kanssa etukäteen.

Syynä tähän on malminetsintäyhtiöiden välinen kilpailutilanne.

Yhtiöt kilpailevat keskenään juuri varausilmoituksia tehtäessä. Eri yhtiöillä on kullakin oma näkemyksensä siitä, missä työtä kannattaa tehdä.

Käytäntö on osoittanut, että ennen varausilmoituksen tekemistä käytävät keskustelut voivat johtaa tilanteeseen, jossa jokin toinen malminetsintäyhtiö jättää alueelle pikapikaa oman varausilmoituksen.

Tilanne on ongelmallinen varausalueen ihmisten, mutta myös malminetsintäyhtiöiden kannalta. Yhteydenpito alkaa yllätyksellä.

Tilannetta ei helpota sekään, että valtakunnan suurimpien me­dioiden uutisoinnissa varausilmoitus ja varsinainen malminetsintälupa liian usein sekoitetaan keskenään.

Jos media uutisoi malminetsintäluvan valmisteluun liittyvän varauksen ”kaivosvarauksena”, ei lukija tai kuulija saa paikkansa pitävää tietoa. Syntyy hämmennystä ja pahimmillaan pelkoja.

Meille Latitude 66 Cobaltissa varausaika on kahdesta syystä tärkeä. Teemme laajojen kallioperävyöhykkeiden tutkimusta. Alkuvaiheessa geologejamme kiinnostaa kokonaisen vyöhykkeen rakenne. Kun ymmärrämme vyöhykkeen rakenteen, voimme seuraavassa vaiheessa kohdistaa malminetsintää huomattavasti pienemmille alueille. Malminetsintä on pitkälti alueiden poissulkemista.

Varausaikana muut malminetsintäyhtiöt eivät voi laatia alueella malminetsintälupahakemuksia. Tämän ansiosta ei ole kilpailutilannetta, joka estäisi mahdollisuuden keskustella avoimesti alueen eri toimijoiden kanssa.

Meille on tärkeää saada tietoa sellaisista alueista, joille malminetsintälupien aikaista tutkimusta ei ole painavista syistä järkevää kohdistaa.

Varausalueita koskien tämän työn aika on juuri nyt.

Aiheesta keskustelu olisi luontevinta ja tehokkainta alueen asukkaille järjestettävissä tilaisuuksissa. Koronaturvallisuudesta huolehtiminen ei tällä hetkellä tätä mahdollista.

Olemme varausilmoituksia tehtyämme välittömästi yhteydessä alueiden kuntiin, paliskuntiin ja alueen omiin medioihin. Pidämme etätapaamisia kunnanhallitusten kanssa ja toivomme pääsevämme esittäytymään uusille valtuustoille niiden aloittaessa työnsä.

Valtuutettujen roolia tiedonkulussa kuntalaisille tai kuntalaisilta meille ei voi aliarvioida.

Kaksivuotista varausaikaa koskevassa hakemuksessa geologista työtä kuvataan seuraavasti:

Ensimmäisenä vuonna keräämme alueesta olemassa olevaa kirjallisuus- ja analyysitietoa yhteen.

Kesällä suoritetaan jokamiehen oikeudella tapahtuvaa geologista kartoitusta lähinnä jalkaisin metsässä kulkevien geologien voimin ja varmennetaan maastokäynneillä arkistotietojen paikkansapitävyyttä.

Toisena vuonna maastokäyntejä ja kartoitusta jatketaan ja kartoitettua tutkimustietoa tulkitaan yhdessä arkistotietojen kanssa.

Lisäksi valitaan tarkempia tutkimuksia silmällä pitäen potentiaalisimmat kohteet jatkoon eli malminetsintälupahakemusvaiheeseen.

Allekirjoittanut toimii varausalueiden eri tahojen yhteyshenkilönä. Toivon yhteydenottojanne varausalueisiin liittyvissä asioissa. Kerromme erilaisissa tilaisuuksissa mielellämme malminetsinnästä ja sen teknisestä kehityksestä.

Jussi Lähdevastuullisuus ja viestintä Latitude 66 Cobalt Oy