SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Tilaajille

Luot­ta­mus­hen­ki­löt ar­vioi­vat Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­jan työtä – eri­tyi­sen tyy­ty­väi­siä he olivat siihen, että heille on annettu en­na­koi­vaa tietoa jo asioi­den val­mis­te­lu­vai­hees­sa

Kaupunginjohtaja Tomi Timosen työtä on arvioitu.
Kaupunginjohtaja Tomi Timosen työtä on arvioitu.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pudasjärven kaupunginhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto on suorittanut johtajasopimuksen mukaisen vuotuisen kaupunginjohtajan työn arvioinnin tammikuun lopun kokouksessa.

Ennen kokousta luottamushenkilöt olivat saaneet antaa arvionsa johtajasopimuksen mukaisten tehtävien ja painopisteiden hoitoa koskeviin kysymyksiin.