Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Liiku Ih­mees­sä lii­kut­ti run­saas­ti – Kä­ve­ly­kort­te­ja pa­lau­tui lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin 50 kpl. Kam­pan­jan kovin liik­ku­ja saa­vut­ti kam­pan­jaai­ka­na 1051 km tu­lok­sen

Pudasjärvi

Liiku ihmeessä Pudasjärvellä -kävelykampanja päättyi toukokuussa. Kaupunkilaisille suunnatussa Liiku ihmeessä -kävelykampanjassa saavutettiin huipputuloksia.

Runsaasta osallistujamäärästä päätellen kampanja otettiin hyvin vastaan. Sarakylän kyläseura jopa järjesti kävelytempauksen, jossa käveltiin porukalla paikassa nimeltä Ihme. Kampanja toteutettiin kaupungin liikuntapalveluiden ja viestintätiimin välisenä yhteistyönä ajalla 1.4.-31.5. Kampanjan tavoitteena oli aktivoida kuntalaisia kohottamaan kuntoa ja mielialaa liikkumalla Pudasjärven maisemissa. Nyt kun alkukesä on ollut viileän kevään jälkeen todella lämmin, on liikkumista mukava jatkaa.

Kaikkiaan kävelykortteja palautui liikuntapalveluihin 50 kpl. Kampanjan kovin liikkuja saavutti kampanjaaikana 1051 km tuloksen. Toiseksi eniten kävellyt keräsi 806 km ja kolmanneksi tullut 634 km. Yhteensä kampanjan aikana liikuttiin 13 170 km.

Palkinnoksi pisimmän matkan liikkunut saa Bike Park -paketin, sporttituotepaketin sekä Discover Syöte -pelin. Toiseksi eniten kävellyt liikkuja palkitaan Bike Park -paketilla ja Discover Syöte -pelillä. Kolmanneksi tullut palkitaan 1 päivän Bike Park -paketilla. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken on arvottu kaksi Bike Park -pakettia, kolme sporttituotepakettia ja Discover Syöte -pelejä.