Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­set Pu­das­jär­ven ja Puo­lan­gan ra­ja­mail­le

Yhtiö suunnittelee geologisen kenttätyön aloittamista nyt vallatulla alueella tulevana kesänä.

Tätä haetaan. Kaivosyhtiöiden useat aluevaraukset ovat johtaneet myös Pudasjärvellä ensimmäiseen malminetsintälupahakemukseen, jonka on tehnyt Latitude 66 Cobalt. Kuvassa näyte Sotkamon Talvivaaran kaivokselta, jossa arvometallit, nikkeli, koboltti, sinkki ja kupari ovat samassa kivessä.
Tätä haetaan. Kaivosyhtiöiden useat aluevaraukset ovat johtaneet myös Pudasjärvellä ensimmäiseen malminetsintälupahakemukseen, jonka on tehnyt Latitude 66 Cobalt. Kuvassa näyte Sotkamon Talvivaaran kaivokselta, jossa arvometallit, nikkeli, koboltti, sinkki ja kupari ovat samassa kivessä.
Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Koillismaan alueelta kobolttia etsivä kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille malminetsintälupahakemukset Pudasjärven ja Puolangan raja-alueille.

Neljän hakemusalueen yhteenlaskettu koko on noin 9850 hehtaaria. Yhtiö on jo vuonna 2019 tehnyt useita malminetsinnän suunnittelua koskevia varausilmoituksia nyt tehtyä lupahakemusaluetta ympäröiville alueille.