Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Lam­pais­ta apua Suomen luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta uh­kaa­val­le pen­sit­ty­mi­sel­le – Ro­va­nie­me­läi­nen Arto Sääs­ki­lah­ti ryhtyi lam­pu­rik­si sat­tu­mal­ta

Lampaat ovat tehokkaita maisemanhoitajia, joiden avulla perinnebiotoopit pysyvät kunnossa. Muita hyviä eläimiä pensittymisen estämiseksi ovat karja ja hevoset.
Lampaat ovat tehokkaita maisemanhoitajia, joiden avulla perinnebiotoopit pysyvät kunnossa. Muita hyviä eläimiä pensittymisen estämiseksi ovat karja ja hevoset.
Kuva: Pekka Aho

Suomen luonto köyhtyy.

Viimeisin Suomen koko lajiston uhanalaisuuden kokonaisarviointi valmistui vuonna 2019. Tulos oli karu: lajeistamme joka yhdeksäs on uhanalainen.