VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­ki toivoo in­ves­toin­te­ja val­ta­teil­le, myös rau­ta­tie jälleen esillä – uudet ohi­tus­kais­tat val­ta­tie 20:lla li­säi­si­vät lii­ken­teen vä­li­tys­ky­kyä ja tur­val­li­suut­ta, sääs­täi­si­vät polt­to­ai­ne­ku­lu­ja ja vä­hen­täi­si­vät pääs­tö­jä

Valtatie 20:lle toivotaan uusia ohituskaistoja, jotka vähentäisivät raskaan liikenteen aiheuttamia jonoja. Kuvassa on uusittua päällystettä 2.9.2021 Taivalkoskella Koitilan ja Inkeen välillä odottamassa ajoratamaalauksia.
Valtatie 20:lle toivotaan uusia ohituskaistoja, jotka vähentäisivät raskaan liikenteen aiheuttamia jonoja. Kuvassa on uusittua päällystettä 2.9.2021 Taivalkoskella Koitilan ja Inkeen välillä odottamassa ajoratamaalauksia.
Kuva: Reino Hämeenniemmi

Kuusamon kaupunki esittää toivoo Väylävirastolta, että valtatie 5:n ja valtatie 20:n luokitusta nostetaan, jotta voidaan perustellummin ottaa huomioon niiden merkitys etenkin Pohjois-Pohjanmaan koillisosien ja Ylä-Kainuun kasvavalle henkilö-, matkailu- ja tavaraliikenteelle. Kunnossapidon lisäksi kaupunki haluaa kehittää näiden väylien liikenteen välityskykyä, turvallisuutta, liikkumisen vähähiilisyyttä sekä palveluita liikenteelle.

Esitys sisältyy kaupungin lausuntoon Väylävirastolle  sen vuosille 2022­-2029 laatimasta valtion väyläverkon investointiohjelmasta.