Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­ki toivoo in­ves­toin­te­ja val­ta­teil­le, myös rau­ta­tie jälleen esillä – uudet ohi­tus­kais­tat val­ta­tie 20:lla li­säi­si­vät lii­ken­teen vä­li­tys­ky­kyä ja tur­val­li­suut­ta, sääs­täi­si­vät polt­to­ai­ne­ku­lu­ja ja vä­hen­täi­si­vät pääs­tö­jä

Valtatie 20:lle toivotaan uusia ohituskaistoja, jotka vähentäisivät raskaan liikenteen aiheuttamia jonoja. Kuvassa on uusittua päällystettä 2.9.2021 Taivalkoskella Koitilan ja Inkeen välillä odottamassa ajoratamaalauksia.
Valtatie 20:lle toivotaan uusia ohituskaistoja, jotka vähentäisivät raskaan liikenteen aiheuttamia jonoja. Kuvassa on uusittua päällystettä 2.9.2021 Taivalkoskella Koitilan ja Inkeen välillä odottamassa ajoratamaalauksia.
Kuva: Reino Hämeenniemmi

Kuusamon kaupunki esittää toivoo Väylävirastolta, että valtatie 5:n ja valtatie 20:n luokitusta nostetaan, jotta voidaan perustellummin ottaa huomioon niiden merkitys etenkin Pohjois-Pohjanmaan koillisosien ja Ylä-Kainuun kasvavalle henkilö-, matkailu- ja tavaraliikenteelle. Kunnossapidon lisäksi kaupunki haluaa kehittää näiden väylien liikenteen välityskykyä, turvallisuutta, liikkumisen vähähiilisyyttä sekä palveluita liikenteelle.

Esitys sisältyy kaupungin lausuntoon Väylävirastolle  sen vuosille 2022­-2029 laatimasta valtion väyläverkon investointiohjelmasta.