Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­ki esittää mi­nis­te­riöl­le, että valtio kor­vai­si met­sän­omis­ta­jil­le osan Pau­la-myrs­kyn seu­rauk­sis­ta

Kuusamon kaupunki esittää maa- ja metsätalousministeriölle juhannusviikolla sattuneen Paula-myrskyn tuhojen osittaista korvaamista metsänomistajille.

Myrsky sattui Paulan päivänä 22. kesäkuuta 2021. Puustoa kaatui ja vaurioitui esimerkiksi Kuusamon Iivaaran alueella, jossa Metsähallitus sulki sen takia Iirinki-retkeilyreitin.
Myrsky sattui Paulan päivänä 22. kesäkuuta 2021. Puustoa kaatui ja vaurioitui esimerkiksi Kuusamon Iivaaran alueella, jossa Metsähallitus sulki sen takia Iirinki-retkeilyreitin.
Kuva: Mikko Halvari

Kaupunki esittää Suomen metsäkeskuksen lisärahoittamista tuhojen satelliitti- ja kaukokartoitusta varten, palo- ja myrskytuhoalueiden metsänviljelyn valtion tuen määräaikaista uudistamista, verohuojennusta metsänomistajille myrskytuhokauppoihin, suojelualueiden puiden korjaamista tai kulottamista sekä lisärahoitusta myrskyssä tuhoutuneiden virkistyskäyttökohteiden uudistamiseen.