LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­ki esittää mi­nis­te­riöl­le, että valtio kor­vai­si met­sän­omis­ta­jil­le osan Pau­la-myrs­kyn seu­rauk­sis­ta

Kuusamon kaupunki esittää maa- ja metsätalousministeriölle juhannusviikolla sattuneen Paula-myrskyn tuhojen osittaista korvaamista metsänomistajille.

Myrsky sattui Paulan päivänä 22. kesäkuuta 2021. Puustoa kaatui ja vaurioitui esimerkiksi Kuusamon Iivaaran alueella, jossa Metsähallitus sulki sen takia Iirinki-retkeilyreitin.
Myrsky sattui Paulan päivänä 22. kesäkuuta 2021. Puustoa kaatui ja vaurioitui esimerkiksi Kuusamon Iivaaran alueella, jossa Metsähallitus sulki sen takia Iirinki-retkeilyreitin.
Kuva: Mikko Halvari

Kaupunki esittää Suomen metsäkeskuksen lisärahoittamista tuhojen satelliitti- ja kaukokartoitusta varten, palo- ja myrskytuhoalueiden metsänviljelyn valtion tuen määräaikaista uudistamista, verohuojennusta metsänomistajille myrskytuhokauppoihin, suojelualueiden puiden korjaamista tai kulottamista sekä lisärahoitusta myrskyssä tuhoutuneiden virkistyskäyttökohteiden uudistamiseen.