Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Tilaajille

Ku­tu­paik­ko­ja val­mis­tuu vael­lus­ka­loil­le har­tia­voi­min Iijoen ve­sis­tös­sä – vael­lus­ka­loil­le tärkeät ku­tu­pai­kat ovat vä­hen­ty­neet

Metsähallitus kunnosti taimenille lemmenpesiä ruotsalaisella Hartijoki-menetelmällä.

Pärjänjoen Petäjäkoskessa Raine Salmela siirsi ”pirunkouralla” kiviä, jotta Eero Moilanen pääsi möyhentämään joen pohjaa ”sorkalla”. Lopuksi kutu-soraikon puhdisti Mikko Oranen ”soraseulalla”. Vesitähystimellä kutupaikan valmistumista tarkkaili Pirkko-Liisa Luhta.
Pärjänjoen Petäjäkoskessa Raine Salmela siirsi ”pirunkouralla” kiviä, jotta Eero Moilanen pääsi möyhentämään joen pohjaa ”sorkalla”. Lopuksi kutu-soraikon puhdisti Mikko Oranen ”soraseulalla”. Vesitähystimellä kutupaikan valmistumista tarkkaili Pirkko-Liisa Luhta.
Kuva: Juha Hagelberg

Metsäojitusten ja uiton perkausten liettämät virtavedet voivat meillä kalakantojen kannalta huonosti. Liettymisen seurauksena vaelluskaloille tärkeät kutupaikat ovat vähentyneet.

Uiton lopettamisen jälkeiset kunnostukset kalojen kutupaikoiksi eivät meidän korkeuksillamme ole täysin onnistuneet.