Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Ku­tu­paik­ko­ja val­mis­tuu vael­lus­ka­loil­le har­tia­voi­min Iijoen ve­sis­tös­sä – vael­lus­ka­loil­le tärkeät ku­tu­pai­kat ovat vä­hen­ty­neet

Metsähallitus kunnosti taimenille lemmenpesiä ruotsalaisella Hartijoki-menetelmällä.

Pärjänjoen Petäjäkoskessa Raine Salmela siirsi ”pirunkouralla” kiviä, jotta Eero Moilanen pääsi möyhentämään joen pohjaa ”sorkalla”. Lopuksi kutu-soraikon puhdisti Mikko Oranen ”soraseulalla”. Vesitähystimellä kutupaikan valmistumista tarkkaili Pirkko-Liisa Luhta.
Pärjänjoen Petäjäkoskessa Raine Salmela siirsi ”pirunkouralla” kiviä, jotta Eero Moilanen pääsi möyhentämään joen pohjaa ”sorkalla”. Lopuksi kutu-soraikon puhdisti Mikko Oranen ”soraseulalla”. Vesitähystimellä kutupaikan valmistumista tarkkaili Pirkko-Liisa Luhta.
Kuva: Juha Hagelberg

Metsäojitusten ja uiton perkausten liettämät virtavedet voivat meillä kalakantojen kannalta huonosti. Liettymisen seurauksena vaelluskaloille tärkeät kutupaikat ovat vähentyneet.

Uiton lopettamisen jälkeiset kunnostukset kalojen kutupaikoiksi eivät meidän korkeuksillamme ole täysin onnistuneet.