Kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät – ää­nes­tys­pai­kat pää­tet­ty

Äänestyspaikat ovat Pudasjärvelläkin vaihtuneet vuosien saatossa. Eräinä syinä ovat olleet väestönkehitys sekä kiinteistöjen omistajavaihdokset eri kylillä. Vuonna 2006 äänestettiin mm. Poijulan koululla, jossa äänestysliput pudotettiin peltiseen vaaliuurnaan.
Äänestyspaikat ovat Pudasjärvelläkin vaihtuneet vuosien saatossa. Eräinä syinä ovat olleet väestönkehitys sekä kiinteistöjen omistajavaihdokset eri kylillä. Vuonna 2006 äänestettiin mm. Poijulan koululla, jossa äänestysliput pudotettiin peltiseen vaaliuurnaan.
Kuva: Juha Hagelberg

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18. huhtikuuta. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.-13.4.

Koronatilanteen vuoksi Pudasjärven kaupungintalon ennakkoäänestyspaikassa varataan äänestysaika klo 9-10 ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluville äänestäjille. Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi terveyskeskuksen vuodeosastolla ja sosiaalihuollon valvonnallisissa yksiköissä.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat säilyvät ennallaan:

Kurenala Kaupungintalo.

Hetekylä-Kipinä Niemitalon Juustola.

Sarakylä Sarakylän koulu.

Syöte-Iinattijärvi-Hirvaskoski Hirvaskosken koulu.

Siurua Siuruan työväentalo.

Ervasti-Jaurakka-Puhos, Ervastin entinen koulu eli nykyinen Nokipannu Oy.

Ennakkoäänestyspaikkoina viime vaaleissa olivat kaupungintalo, Niemitalon Juustola, Livon entinen koulu, Sarakylän koulu, Nuoriso- ja vapaa-ajankeskus Pikku-Syöte ja Puhoksen kyläseuran talo.

Lähestyvät vaalit tuovat muutoksia myös Pudasjärven keskusvaalilautakuntaan. Pekka Kinnunen ja Päivi Pohjanvesi ovat pyytäneet eroa lautakunnan jäsenyydestä, koska ovat asettumassa vaaleissa ehdokkaiksi. Ari Pohjanvesi on pyytänyt eroa lautakunnan varajäsenyydestä, perusteenaan puolison ehdokkuus kuntavaaleissa.