Tilaajille

Ko­ro­na­tuen toinen ha­ku­kier­ros menossa – Pu­das­jär­vel­lä kus­tan­nus­tu­kea on saanut tähän men­nes­sä yksi yritys

Pudasjärvi

Valtiokonttorin mukaan yritysten kustannustukea toisella hakukierroksella on joulukuun 21. päivään mennessä saanut Pudasjärveltä RS-Parks. Yritys sai tukea runsaat 25 366 euroa. Neljän yrityksen hakemus on hylätty.

Taivalkoskella Saija Oy on saanut tukea vajaat 50 925 euroa. Kolmen yrityksen hakemus on Taivalkoskelta hylätty ja yksi hakemus on vireillä.