LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Ko­ro­na­pan­de­mian kus­tan­nus­tuen neljäs ha­ku­kier­ros avoinna yrit­tä­jil­le ja yk­sin­yrit­tä­jil­le – Ha­ku­ai­kaa syys­kuun loppuun saakka

Kustannustukea voivat saada yritykset, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 prosenttia.
Kustannustukea voivat saada yritykset, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 prosenttia.
Kuva: vesa joensuu

Koronapandemiasta kärsineillä yrittäjillä ja yksinyrittäjillä on mahdollisuus hakea kustannustukea valtiolta. Kustannustuen neljäs hakukierros on avoinna yrittäjille ja yksinyrittäjille. Tukea voi hakea 30.9. mennessä ja tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.3.–31.5.2021. Kustannustukea voivat saada yritykset, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 prosenttia, Posion kunnan tiedotteessa kerrotaan.

Eniten koronapandemiasta kärsineiden toimialojen yritykset voivat tehdä hakemuksen ilman lisäperusteluja, tiedotteessa sanotaan.

Tuki on vähintään 2 000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät.