Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Kolme eläin­lää­kä­riä ir­ti­sa­nou­tui Kuu­sa­mon, Posion ja Tai­val­kos­ken ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon yh­teis­toi­min­ta-alueel­la

Kolme eläinlääkäriä on irtisanoutunut Kuusamon, Posion ja Taivalkosken ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.

Irtisanoutumisen pääsyynä on Koillissanomien saaman tiedon mukaan eläinlääkärien jälkeen jäänyt palkkataso. Sillä on ollut vaikea houkutella työvoimaa, ja sijaisista on ollut kova pula. Eläinlääkäreistä on valtakunnallisesti kilpailua. Asia on hiertänyt Koillismaalla jo muutaman vuoden.