VAALIKONE: Vastaa Ii­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­neen ky­sy­myk­siin ja katso kuka voisi olla eh­dok­kaa­si

HYVINVOINTIALUE: Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

Tilaajille

Koil­lis­maal­la on run­saas­ti pie­niä­kin luon­non­suo­je­lua­luei­ta, yk­si­tyi­set voivat myydä ar­vok­kai­ta koh­tei­ta val­tiol­le tai sää­tiöl­le tai rau­hoit­taa ne kor­vaus­ta vastaan – "Poh­jois-Poh­jan­maal­le kiin­tiöi­ty eril­lis­ra­hoi­tus on jo ku­ta­kuin­kin käy­tet­ty"

Ison Hietajärven rannassa on omakotitontin kokoinen luonnonsuojelualue, joka edustaa luonnonsuojelulain mukaista luontotyyppiä. Keskiviikkona järveä peitti ohut hyyhmäluminen jää.
Ison Hietajärven rannassa on omakotitontin kokoinen luonnonsuojelualue, joka edustaa luonnonsuojelulain mukaista luontotyyppiä. Keskiviikkona järveä peitti ohut hyyhmäluminen jää.
Kuva: Reino Hämeenniemi

Oulanka, Riisitunturi, Syöte, Hossa. Koillismaalla on kokonaan tai osittain neljä kansallispuistoa. Seuraavaksi on keskikokoisia luonnonsuojelualueita, kuten Sukerijärvi, Soiperoinen ja Korouoma.

Asuinympäristössämme on lukuisia myös todella pieniä suojelualueita, jotka voivat kiinnostaa luontotyyppinsä, maisemansa, eliölajiensa tai pelkästään olemassaolonsa puolesta.