Kä­vi­jä­mää­rät kas­voi­vat Syöt­teen luon­to­koh­teis­sa – vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen 11,9 mil­joo­naa euroa ja 116 hen­ki­lö­työ­vuot­ta

Hyvinkäältä Syötteelle lomailemaan tulleet Aki Haikonen ja Petri Harinen tutkivat seudun reittikarttaa.
Hyvinkäältä Syötteelle lomailemaan tulleet Aki Haikonen ja Petri Harinen tutkivat seudun reittikarttaa.
Kuva: Toivo Kiminki

Metsähallituksen hoitamissa Syötteen luontokohteissa kävijämäärät kasvoivat huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuonna 2018 Syötteen kolmessa kohteessa vieraili yhteensä 75 400 henkilöä. Kävijämäärä kasvoi peräti 17 000 hengellä eli noin 23 prosenttia vuodesta 2017. Samalla kasvoivat myös vaikutukset paikallistalouteen, joihin luontokohteet toivat yhteensä 11,9 miljoonaa euroa sekä 116 henkilötyövuotta.

Syötteen kansallispuistossa vieraili viime vuonna 68 900 kävijää, mikä oli 15 400 enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös muissa Syötteen luontokohteissa käyntimäärät kasvoivat. Iso-Syötteen retkeilyalueella retkeiltiin 37 200 (36 100) hengen voimin ja Syötteen virkistysmetsässä kävi virkistäytymässä 38 200 (37 700) vierasta.

Metsähallituksen laskujen mukaan kansallispuistoissa kävijöiden rahankäyttö tuo lähialueelle keskimäärin yli 10 euroa jokaista puiston retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin sijoitettua euroa kohti.

Matkailualueilla sijaitsevissa kansallispuistoissa hyötysuhde on vielä korkeampi, koska kävijöiden viipymä on pidempi ja matkailupalvelujen tarjonta suurempi.

Niinpä vuodelta 2018 Syötteen kansallispuiston paikallistaloudelliset vaikutukset olivat 5,7 miljoonaa euroa ja siitä laskettu työllistävä vaikutus 55 henkilötyövuotta.

Iso-Syötteen retkeilyalue ja Syötteen virkistysmetsä toivat paikallistalouteen molemmat 3,1 miljoonan euron potin ja yhteensä 61 henkilötyövuotta.

Kaikkiaan Metsähallituksen hoitamille valtion suojelualueille tehtiin vuonna 2018 yli 6,8 miljoonaa käyntiä.

Maamme 40 kansallispuiston kävijöiden kokonaistulo- ja työllisyysvaikutukset vuonna 2018 olivat yhteensä 211,5 miljoonaa euroa ja 2105 henkilötyövuotta. Kaikkien viiden retkeilyalueen vastaavat luvut olivat 12,5 miljoonaa ja 132 henkilötyövuotta.

Kansallispuistoista suosituimmat käyntikohteet olivat Pallas-Yllästunturi (549 200 kävijää), Nuuksio (343 700) ja Urho Kekkosen kansallispuisto (340 500).

Pudasjärven lähialueen kansallispuistoissa vierailtiin seuraavasti: Kuusamon Oulanka 199 500, Suomussalmen Hossa 101 500, Posion Riisitunturi 41 100 ja Vaalan Rokua 14 800.

Kävijämäärä kasvoi Syötteen tavoin Riisitunturissa, mutta Hosassa ja Rokualla vierailleiden määrä väheni. Oulangalla säilyi ennallaan.

Syötteen kansallispuistossa vieraili viime vuonna 68 900 kävijää.