Joko luit: Lu­mi­ka­sat kas­va­vat Ku­re­na­lan park­ki­pai­koil­la – Pie­ta­ri­laan ja He­te­har­juun kul­je­te­taan tu­han­sia kuu­tioi­ta

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kolumni

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen: Ase­te­taan­ko ta­voi­te, että me pu­das­jär­vi­set oli­sim­me kaikki kau­pun­kim­me mark­ki­na­mie­hiä myös ulos­päin?

Saimme Pudasjärvellä taas paljon aikaan kuluneen vuoden aikana. Kaupungin alueella on toteutunut ja suunnitelmissa poikkeuksellisen paljon yksityisiä investointeja, niin yrityselämän, kuntalaisten kuin vapaa-ajanasukkaidenkin toimesta. Rakennusvalvonnassa on riittänyt kiireitä ja myös tonttikauppa on ollut vireää. Kysyntää monenlaisen yritystoiminnan sijoittumiselle kaupungin keskustaan tai Syötteen suuntaan tuntuu olevan kiihtyvällä tahdilla.

Myös sivukylillä on myönteisiä signaaleja havaittavissa. Merkittävimpänä niistä ehkä Kipinän kyläkoulun laajentaminen, koulun nykyisten tilojen pullistellessa oppilaita. Parhaillaan kaupunki suunnittelee lähivuosille historiansa suurimpia investointeja palvelurakenteen kehittämiseksi. Muuttoliikkeessä näkyy positiivisia merkkejä siitä, että kaupunkistrategiassa tavoitteeksi asetettu väkiluvun kääntäminen nousuun voi olla mahdollista.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2018 kokouksessaan hallintotoiminnan organisaatiomuutoksesta siten, että kehittämistoiminta sulautuu osaksi hallintotoimea. Lisäksi valiokuntajärjestelmään tulee elinvoimavaliokunnan tilalle yhteisöllisyysvaliokunta, jonka toiminnassa korostuvat entistä laajemmin kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen. Muutoksessa tuodaan lisäpanostuksia esimiestyöhön ja henkilöstön hyvinvointiin. Uusina virkoina on päätetty perustaa henkilöstöpäällikön ja työllisyyspäällikön virat.

Organisaatiomuutos tarkoittaa myös kehittäminen kuuluu kaikille -ajattelumallin juurruttamista päivittäiseen toimintaan. Tarkoitus on, että kehittämistä tehdään kaikilla toimialoilla normaaliarjessa ja hankkeet toteutetaan jatkossa siellä, missä on varsinainen toimintakin. Muutoksia tapahtuu myös elinkeinojen kehittämisen vastuissa ja palveluvalikoimassa. Uudessa toimintamallissa korostuu kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen vastuu ohjata elinkeinojen kehittämistä yhteistyössä yrityskentän kanssa. Jatkossa yritysneuvontaa ja yrityskehityspalveluja tarjotaan kehitysyhtiön kautta sekä panostetaan tonttitarjonnan aktiiviseen markkinointiin ja uusien tarpeiden selvittämiseen.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion oppilasmäärät ovat kehittyneet ennakoitua myönteisemmin ennen kaikkea sen vuoksi, että lapsiperheitä on muuttanut Pudasjärvelle. Tämä ja valtakunnallinen kehitys varhaiskasvatuksen palvelutarpeiden laajenemisesta tarkoittavat meillä sitä, että kaupungin olemassa olevat resurssit ovat täyskäytössä. Päivähoidon järjestämisessä on jouduttu turvautumaan väliaikaisiin tilajärjestelyihin. Palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton myötä saamme lisääntyvää tarvetta paikkaamaan myös yksityistä palvelutarjontaa. Isoimpana hankkeena toteutuu 64-paikkainen yksityinen päiväkoti vuoden 2019 aikana kaupungintalon ja Pikku-Paavalin päiväkodin väliselle tyhjälle tontille.

Tulevina vuosina tehdään Pudasjärvellä mittavia investointeja niin kaupungin kuin yksityistenkin toimesta. Lumiareena valmistuu kaupungin hankkeena sisäpuolisilta osin talvikauden 2019-2020 sesonkiin, samoin kuin Syötteen keskusalueen liikenne- ja paikoitusalueratkaisuja kehittävä infrahanke. Yksityisenä investointina merkittävin on parhaillaan käynnissä oleva yksityinen hotellihanke Safaritalon ja Lumiareenan kanssa samaan kortteliin.

Myös muita yksityisiä matkailuinvestointeja tullaan julkistamaan toimintavuoden 2019 aikana. Keskeisiltä osin matkailun investointien puitesopimuksen päivittäminen voi tulla jo kyseeseen, sillä investointipainetta tuntuu olevan tällä hetkellä enemmän kuin sopimusta valmisteltaessa reilu vuosi sitten nähtiin.

Pudasjärven keskustaajaman ilme tulee muuttumaan lähivuosina suuresti. Valtatielle rakennettava uusi liikenneympyrä ja siihen kytkeytyvä uusi taajaman pääväylä tulevat muuttamaan olennaiselta osin keskustan liikennejärjestelyjä. Hyvän Olon keskuksen rakennustöiden aloittaminen ja tiestön rakentaminen alueelle, osin liittyen jäähallin rakentamisen valmisteluun, näkyvät jo ensi vuoden toiminnassa.

Tulevien kolmen toimintavuoden investointiohjelma tulee olemaan kantokykymme äärirajoilla. Niinpä strategian tavoitteen mukainen positiivinen työpaikkakehitys, verotulojen kasvu ja nousuun kääntyvä väestökehitys ovat välttämättömiä edellytyksiä sille, että investointitahti voisi tulevaisuudessa säilyä näin korkealla tasolla, ilman kaupungin merkittävää velkaantumista.

Tulevaisuus näyttää, miten kehittämistyössä onnistumme, mutta nyt jos koskaan Pudasjärvellä on todelliset mahdollisuudet kääntää kehitys nousuun ja saada myönteisten asioiden vyöry lumipallomaisesti kasaantumaan vuosi vuodelta suuremmaksi.

Tavoitteena oleva 10 000 asukkaan väkimäärä, 500 uuden työpaikan ja 100 uuden yrityksen kokonaisuus vuoteen 2027 mennessä edellyttävät meidän vielä hyödyntämättömien lukuisten vahvuuksien ja mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä. Tähän työhön on saatava mukaan kaikki luottamushenkilöt, työntekijät, alueen yritykset ja kuntalaiset!

Tällä kuluneella vuosikymmenellä Pudasjärvi on näyttäytynyt kansallisessa ja kansainvälisessä mediassa monessa yhteydessä edelläkävijänä ja esimerkinnäyttäjänä. Monessa kohtaa meiltä on tultu kysymään, että miten te teitte tämänkin? Hirsirakentaminen, kylien toiminta ja kehittäminen, luonto, matkailu, maahanmuuttotyö ja niin edelleen.

Ihmetellään, että olette te pudasjärviset ihme porukkaa, kun aina on jotakin tämmöistä, mitä suut auki ihmetellään. Sitten kun kiukaalle heitetään vielä nelivärikuvien ja videoiden säestämänä mainosta meidän Umpihankihiihdoistamme, Korkokenkäkukkamekkosuohiihdoista, Kesäpilkistä ja lukemattomista muista ihmetyksenaiheista, on pää viimeistään pyörällä.

Kun kysytään pudasjärveläisestä kadunmieheltä tai -naiselta, että mikä se on Pudasjärven syvin olemus, onko meillä syytä röyhistellä rintaamme, vastaus on vaatimattomuudessaan yleensä tasoa, että "eipä kurjuutta kummempaa” tai että ”ei sitä liian korkealta tipahda, kun ei kuita kurkottele”.

Kaikilla on mielessä vanhan kansan sananlaskut, joissa varoitellaan liikoihin ryhtymästä. Me itse siis hyvin vaatimattomasti suhtaudumme saavutuksiimme ja vähättelemmekin niitä. Sitten kuitenkin teemme asioita, joita muualla hämmästellään.

Pitäisikö meidän aivan pikkuisen olla ylpeitä tekemisistämme? Entä jos vähän kehaisisimme, jos ei itseämme, niin vaikka naapuria tai jotakin läheistä? Voisimme vähän tätä tulevina vuosina harjoitella. Asetetaanko tavoite, että me pudasjärviset olisimme kaikki kaupunkimme markkinamiehiä myös ulospäin? Palkaksi lupaan lisää myönteistä nostetta ja kasvavaa kiinnostusta maalaiskaupunkiamme kohtaan.

Lopuillaan oleva kuluva vuosi oli kieltämättä meille kaikille työntäyteinen. Myös tulevana vuonna näyttää olevan hyvänlaisesti tekemistä. Eipä hätää, meiltähän se todistetusti käyttää. Vieläpä niin, että otamme toiminnassamme ajanmukaisesti huomioon ympäröivän luonnon ja ihmiset, sekä läheltä että kaukaa.

Olemmehan me pudasjärviset luonteeltamme luonnonsiivoa, hyväsydämistä ja nöyrähenkistä väkeä. Näin kerrotaan ensimmäisen kansakoulumme opettajan, muualta tulleen Juho Lakarin meitä luonnehtineen jo lähes 150 vuotta sitten.

Kiitoksia kaikille kuntalaisille, yrityksille, sidosryhmäkumppaneille, kaupungin luottamushenkilöille sekä kaupungin ja Oulunkaaren työntekijöille kuluneesta vuodesta ja panoksestanne kaupunkimme eteen!

Tomi Timonen

Pudasjärven kaupunginjohtaja