Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Kairan Kuidun va­lo­kui­tu­verk­ko laa­je­ne­mas­sa Yli­kii­min­kiin – ta­voit­tee­na saada vä­hin­tään 600 uutta liit­ty­mää Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken omis­ta­maan verk­ko­yh­tiöön

Kairan Kuidun valokuituverkon laajentaminen Ylikiiminkiin on suunnitelmissa.
Kairan Kuidun valokuituverkon laajentaminen Ylikiiminkiin on suunnitelmissa.
Kuva: Toivo Kiminki

Pudasjärven kaupungin ja Taivalkosken kunnan omistama verkkoyhtiö Kairan Kuitu on laajentamassa toimintaansa Ylikiiminkiin.

Tavoitteena on rakentaa kerralla valokuituverkko koko entisen Ylikiimingin kunnan alueelle. Ylikiiminki on vuodesta 2009 lähtien ollut osa Oulun kaupunkia.