Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Ju­kuas­sa on ihailtu kes­ki­yön au­rin­koa – Enim­mil­lään siellä oli tu­han­sia ih­mi­siä, vaa­ral­la myös tans­sit­tiin ja pu­hut­tiin po­li­tiik­kaa

Pudasjärvi
Jukuan keskiyön aurinko
Jukuan keskiyön aurinko
Kuva: Toivo Kiminki

Eipä löydy enää Matinahon tanssipaikkaa, joutuu Timo Vähäkuopus myöntämään. Vielä Jukuanvaaran rinteessä Sarakylässä asuvan miehen nuoruudessa oli vaaran rinteessä selvästi näkynyt tasainen aukea.

– Matinahoksi sitä sanottiin. Isä-Sulo kertoi paikalla pidetyn tansseja. Varsinkin juhannuksen aikaan ne oli olleet suosittuja.